Τελευταία Νέα

Όλα τα νέα
15 Οκτωβρίου 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2019

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2019.

15 Οκτωβρίου 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2019

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2019.

14 Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών Στενώματος και Παυλόπουλου»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΤΕΥΔ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΕΣΥ_ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΣΤΕΝΩΜΑ-ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟ

14 Οκτωβρίου 2019

Διακήρυξη με συνοπτικό διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση υποδομών Δ.Ε. Κτημενίων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΕΥΔ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΕΣΥ_ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΤΕΥΔ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ  

9 Οκτωβρίου 2019

Διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών επισώτρων για τα οχήματα του Δήμου Καρπενησίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά άρθρο της ΕΣΥ της αρ.59/2019 μελέτης, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων για την κάλυψη … Διαβάστε περισσότερα

8 Οκτωβρίου 2019

Προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την ΤΚ Κλαυσίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αντλητικού συγκροτήματος για την ΤΚ Κλαυσίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8 Οκτωβρίου 2019

Προμήθεια υδραυλικού υλικού για τη συντήρηση εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό  διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής ανά είδος  για την  «Προμήθεια υδραυλικού υλικού, για την συντήρηση δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, … Διαβάστε περισσότερα

8 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου προς τους ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς

Αγαπητοί Δημότες, Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ν. 4039/2012  όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, ο ιδιοκτήτης ζώου συντροφιάς έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις: να μεριμνά για τη σήμανση και την … Διαβάστε περισσότερα

7 Οκτωβρίου 2019

Ανακοίνωση για το Κτηματολόγιο – χρήσιμες πληροφορίες

  ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_14_ΕΚ02  

3 Οκτωβρίου 2019

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019.

  Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση των εκατό (100) δόσεων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Δήμο Καρπενησίου λήγει 31 Δεκεμβρίου 2019. Στη συγκεκριμένη ρύθμιση μπορούν να βεβαιωθούν … Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2019

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

  Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου … Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2019

Προμήθεια «ad blue» και απιονισμένου νερού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια χημικού πρόσθετου καυσαερίων πετρελαίου «ad blue» και απιονισμένου νερού για τις ανάγκες του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά … Διαβάστε περισσότερα

26 Σεπτεμβρίου 2019

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 267/10-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΠΑΣΩΕΓ-Ρ9Σ) απόφασης Δημάρχου περί Ορισμού Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων.

26 Σεπτεμβρίου 2019

Τροποποίηση της απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 260/3-9-2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (ΑΔΑ: ΨΡ2ΚΩΕΓ-ΤΧΓ) απόφασης Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων.

25 Σεπτεμβρίου 2019

Προμήθεια κλιματιστικών συσκευών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  δύο κλιματιστικών συσκευών για τις ανάγκες του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

25 Σεπτεμβρίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΕΝΩΜΑ-ΓΕΦΥΡΑ ΜΕΓΔΟΒΑ» συνολικού προϋπολογισμού 130.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΕΓΓΡΑΦΑ … Διαβάστε περισσότερα

25 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση σε εκδήλωση τιμής στην μνήμη του Βουλευτή Ευρυτανίας Παύλου Μπακογιάννη

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου με την συμπλήρωση των 30 χρόνων από τη δολοφονία του  βουλευτή  Ευρυτανίας  Παύλου Μπακογιάννη, σας προσκαλεί σε εκδήλωση τιμής στην μνήμη του, που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  … Διαβάστε περισσότερα

25 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της υπηρεσίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης των Τοπικών Κοινοτήτων ΔΕ Καρπενησίου πλην Δημοτικής Κοινότητας Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθ. Α-943 και με αριθ. πρωτ. 13546/18-09-2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: ΨΦΗΙΩΕΓ-4ΣΕ, προτίθεται να προβεί στη απευθείας ανάθεσης … Διαβάστε περισσότερα

19 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις Διοικητικές και Οικονομικές Υπηρεσίες.

17 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος στον οικισμό Μεγάλης Βρύσης της ΔΕ Προυσού

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια και τοποθέτηση υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήματος στον οικισμό Μεγάλης Βρύσης της ΔΕ Προυσού

16 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση Φορέων για τη συγκρότηση δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Παρακαλούνται οι κάτωθι φορείς όπως ορίσουν τους εκπροσώπους τους (τακτικά και αναπληρωματικά μέλη) για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: Δικηγορικός σύλλογος Ειδικές Μορφές Τουρισμού Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ευρυτανίας Επιμελητήριο … Διαβάστε περισσότερα

13 Σεπτεμβρίου 2019

Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης θα προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καρπενησίου.

11 Σεπτεμβρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ. Α-928 με αριθμ. πρωτ.: 12653/30.08.2019  Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΙΤΞΩΕΓ-Ο3Ι», προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση  για   … Διαβάστε περισσότερα

10 Σεπτεμβρίου 2019

Ορισμός Διαδικασίας τέλεσης Πολιτικών Γάμων

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ   Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις των άρθρων 9, 58, 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄87) … Διαβάστε περισσότερα

10 Σεπτεμβρίου 2019

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας (1) θέσης Ειδικού Συνεργάτη Δημάρχου και μίας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου Δημάρχου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». Τη διάταξη του άρθρου 163 του Κώδικα … Διαβάστε περισσότερα

10 Σεπτεμβρίου 2019

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις

Προθεσμία για τη ρύθμιση οφειλών προς το δήμο Καρπενησίου σε εκατό (100) δόσεις, μέχρι την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019. Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία ένταξης στη ρύθμιση των εκατό (100) … Διαβάστε περισσότερα

6 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση για το Επίδομα Στέγασης

Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκε έλεγχος των αιτήσεων που εγκρίθηκαν έως και 31 Μάρτιου 2019 και στις 30 Σεπτεμβρίου λήγει το εξάμηνο ισχύος τους. Οι αιτήσεις για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές … Διαβάστε περισσότερα

4 Σεπτεμβρίου 2019

Ανακοίνωση για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 12559-30/8/2019

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 12559-30/8/2019 και συγκεκριμένα την ομάδα Α, η οποία αναφέρεται στην προμήθεια μελανιών, τόνερ και ανταλλακτικών εκτυπωτών. Στην συγκεκριμένη πρόσκληση αναφέρεται, … Διαβάστε περισσότερα

4 Σεπτεμβρίου 2019

17η EΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

  ΘΕΜΑ:   Πρόσκληση για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην αίθουσα του Δημοτικού … Διαβάστε περισσότερα

3 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγραφές νέων μελών στην Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στην Δημοτική Φιλαρμονική. Διδάσκονται πνευστά : κλαρινέτο, σαξόφωνο, φλάουτο, τρομπέτα, κόρνο, ευφώνιο και κρουστά :ξυλόφωνο, μεταλλόφωνο, ταμπούρο  για παιδιά 10 ετών και άνω . Τα … Διαβάστε περισσότερα

30 Αυγούστου 2019

Προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΑΝΙΩΝ

30 Αυγούστου 2019

Πρόσκληση για Οικονομικό Έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για «οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018 από ορκωτό λογιστή». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

29 Αυγούστου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για το έργο: «Εσωτερική Οδοποιία Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ … Διαβάστε περισσότερα

26 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση για χρήση χώρων και κτιριακών εγκαταστάσεων από συλλόγους

Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου  που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρων των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματα τους στη γραμματεία του Δήμου … Διαβάστε περισσότερα

26 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση για τους κατόχους voucher για τη δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-20»

Καλούνται οι γονείς που είναι κάτοχοι  voucher για τη δράση   «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2019- 2020»  να προσέλθουν στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6 έως και την Παρασκευή 30/8/2019 για την … Διαβάστε περισσότερα

26 Αυγούστου 2019

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι η προσέλευση των παιδιών για τη νέα  σχολική  χρονιά 2019-2020  θα αρχίσει, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου,  την Πέμπτη  5 Σεπτεμβρίου 2019 … Διαβάστε περισσότερα

8 Αυγούστου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση – αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου».

8 Αυγούστου 2019

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση μονοπατιού στο Μεγάλο Χωριό στη θέση Μυλοκάλανος»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΗΤΡΩΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ_ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΕΣΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΣ ΤΕΥΔ  

7 Αυγούστου 2019

Βελτίωση οδικού δικτύου Βελωτά-Εσωχώρια

Το έργο ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΕΛΩΤΑ-ΕΣΩΧΩΡΙΑ μήκους  6+100 χλμ. αφορά την σύνδεση των οικισμών Βελωτών  με Εσωχώρια και Ισιώματα. Ο δρόμος  δεν φέρει τάφρο παροχέτευσης όμβριων υδάτων και τεχνικά για … Διαβάστε περισσότερα

5 Αυγούστου 2019

Αναβολή της ταινίας του θερινού σινεμά λόγω καιρού

H προγραμματισμένη προβολή της ταινίας » O άνθρωπος των σπηλαίων » στο πλαίσιο του θερινού σινεμά του Δήμου μας αναβάλλεται λόγω αστάθειας του καιρού. H προβολή της παιδικής ταινίας θα … Διαβάστε περισσότερα

5 Αυγούστου 2019

Ορκωμοσία Νέας Δημοτικής Αρχής

Η τελετή ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής θα πραγματοποιηθεί τo Σάββατο 24 Αυγούστου 2019 και ώρα 17:30 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου.

1 Αυγούστου 2019

Οριστικά αποτελέσματα για τους ωφελούμενους της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το έτος 2019-2020»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020. Μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

31 Ιουλίου 2019

Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια της Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια της Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουλίου 2019

Εντομολογική προσβολή στα δέντρα γύρω από το Παλαιό Δημαρχείο

Έπειτα από αυτοψία του γεωπόνου του Δήμου Καρπενησίου στα δέντρα που περιβάλλουν το Παλαιό Δημαρχείο, διαπιστώθηκε εντομολογική προσβολή. Στη συνέχεια επικοινωνήσαμε με τον προμηθευτή των δέντρων και βρισκόμαστε σε εφαρμογή … Διαβάστε περισσότερα

22 Ιουλίου 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χλωρίωση και χημική εξέταση νερού δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

19 Ιουλίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθρεται το τεύχος του διαγωνισμού: ΤΕΥΧΟΣ

19 Ιουλίου 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση των αναγκών της πυρασφάλειας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2019 _Β_ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 4ΜΗΝΟΥ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 2019

17 Ιουλίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Καλεσμένου και Παπαρουσίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – καταστήματος στην Τ.Κ. Στάβλων. Για να δείτε τη διακήρυξη πατήστε εδώ.  

16 Ιουλίου 2019

Προμήθεια εργαλείων Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια  εργαλείων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

16 Ιουλίου 2019

Χλωρίωση δεξαμενών Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ακυρώνεται λόγω αλλαγής της Τεχνικής έκθεσης και θα βγεί εκ νεόυ. Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την χλωρίωση και χημική εξέταση νερού … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουλίου 2019

Αλλαγή στη Δημοτική συγκοινωνία προς Παπαρούσι

Ακυρώνεται η Δημοτική Συγκοινωνία που ήταν προγραμματισμένη από Καρπενήσι προς Παπαρούσι την Πέμπτη 18 Ιουλίου 2019 λόγω εκτέλεσης εργασιών στο οδικό δίκτυο. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για νέο δρομολόγιο.

15 Ιουλίου 2019

Ημερομηνίες υποβολής ενστάσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

Αγαπητοί γονείς, Κατόπιν ανακοινώσεως που  εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα  για τη δράση « Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2019-2020. Για περισσότερες πληροφορίες στο  www.eetaa.gr, … Διαβάστε περισσότερα

12 Ιουλίου 2019

Πρόγραμμα Α’ εβδομάδας Γ’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

“ ΠΡΩΤΗ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ Γ’ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019  ΒΟΥΝΟ..ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ!!!” Αγαπητοί Γονείς, Για την πρώτη εβδομάδα τις Γ’ περιόδου  το πρόγραμμα έχει ως εξής: ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30-8.00 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ !!! ΠΡΩΙΝΗ … Διαβάστε περισσότερα

9 Ιουλίου 2019

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση Γέφυρας Καμάρα Δομιανών και Περιβάλλοντος Χώρου». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

8 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών με το διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΝΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης παιδιών με το διακριτικό τίτλο «ΒΟΥΝΟΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ». Παρακάτω παρατίθενται … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2019 έως 31/7/2020»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου για το χρονικό διάστημα από 1/8/2019 έως 31/7/2020». Παρακάτω παρατίθενται όλα … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιουλίου 2019

Διακήρυξη για το έργο : Ανάπλαση δημοτικού χώρου στην Τ.Κ. Αγίου Νικολάου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ».

8 Ιουλίου 2019

Πρόσκληση για συμμετοχή στην ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου Καρπενησίου

Παρακαλούνται οι επαγγελματίες, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ετήσια εμποροπανήγυρη του Δήμου, από 30/07/2019 έως 03/08/2019, για τις θέσεις των ψησταριών, να καταθέσουν την σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά … Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

27 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-819 με αριθμ. πρωτ.:9200/24.06.2019Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκεστοδιαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΥΖΚΩΕΓ-ΨΛΟ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   τηνπαροχή της εργασίας:«ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ»ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης7.750,00 … Διαβάστε περισσότερα

27 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ »

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-818 με αριθμ. πρωτ.: 9199/24.06.2019 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6ΧΠΞΩΕΓ-ΟΕ5»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   τηνπαροχή της εργασίας:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΠΗΓΜΑΤΩΝ … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα της υπηρεσίας πρασίνου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανήματα της υπηρεσίας πρασίνου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

26 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τζαμιών για τα Δημοτικά κτίρια

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης  ενδιαφέροντος για την προμήθεια τζαμιών για τα Δημοτικά κτίρια. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

24 Ιουνίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών τεχνικά – ασφαλτοστρώσεις οδικού δικτύου Καρπενήσι – Άγιος Νικόλαος»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟ».

21 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα Β’ εβδομάδας Α’ περιόδου των «Βουνο…παιχνιδισμάτων»

“ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Α ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019  ΒΟΥΝΟ..ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ!!!” Αγαπητοί Γονείς, Για τη δεύτερη εβδομάδα της Α περιόδου  το πρόγραμμα έχει ως εξής:   ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.30-8.00 ΚΑΛΩΣ … Διαβάστε περισσότερα

20 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση για τους κοινόχρηστους χώρους

Ενόψει της προμήθειας ξύλων για την επερχόμενη χειμερινή περίοδο, παρακαλούνται οι δημότες να αποθηκεύουν τα ξύλα τους σε ιδιόκτητους χώρους και να μην χρησιμοποιούν κοινόχρηστους χώρους. Ενημερώνουμε ότι ο Δήμος θα … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουνίου 2019

Ωράριο Λειτουργίας Υπηρεσίας Δόμησης Δήμου Καρπενησίου

Για να δείτε το ωράριο λειτουργίας της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Καρπενησίου πιέστε εδώ.  

18 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τις διακηρύξεις εκποίησης φερτών (αδρανών) υλικών. Το σύνολο της διακήρυξης μπορείτε να το βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

14 Ιουνίου 2019

Πρόγραμμα πρώτης περιόδου «Βουνο…παιχνιδίσματα» 18-21 Ιουνίου 2019

“ ΠΡΩΤΗ  ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΒΟΥΝΟ..ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ!!!” Αγαπητοί Γονείς, Με μεγάλη χαρά σας  καλωσορίζουμε και φέτος  στο πρόγραμμα καλοκαιρινής  απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου, «Βουνο..παιχνιδίσματα», όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να παίξουν, … Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουνίου 2019

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων

Πίνακες κατάταξης & βαθμολογίας υποψήφιων της με αρ.πρωτ.: 5608/2019 Ανακοίνωσης Δήμου Καρπενησίου για την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Καθηγητών Φιλολόγων- Ιτσορικών (Κωδ.θέσης 201) και ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουνίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των  υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων Παρακάτω παρατίθενται … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουνίου 2019

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

12 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς του ιδιοκτήτες ακινήτων στο Δήμο Καρπενησίου

Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Δημοτικών Προσόδων & Περιουσίας   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ προς ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ στο ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι βρίσκεται σε ισχύ ρύθμιση οφειλών προς τους … Διαβάστε περισσότερα

11 Ιουνίου 2019

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών Αδρανών Υλικών από την Κτηματική Υπηρεσία Ευρυτανίας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3  

10 Ιουνίου 2019

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020»

O Δήμος Καρπενησίου  σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Τ.Α . Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη … Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Χειριστών ΜΕ, ενός οδηγού  και δύο Εργατών Γενικών Καθηκόντων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας, με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων μηνών. … Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή δηλώσεων για την Π.Ε. Ευρυτανίας

Για να δείτε την ανακοίνωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο για την υποβολή δηλώσεων για την Π.Ε. Ευρυτανίας πατήστε εδώ. Για να δείτε την ανακοίνωση από το Εθνικό Κτηματολόγιο για τη … Διαβάστε περισσότερα

6 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση για την ετήσια εμποροπανήγυρη 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2019

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια εμποροπανήγυρη  από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου. Οι τιμές των παραπηγμάτων ξεκινούν, … Διαβάστε περισσότερα

6 Ιουνίου 2019

Ευχές Δημάρχου στους μαθητές για τις Πανελλαδικές εξετάσεις

Εν’ όψει της έναρξης των Πανελλαδικών εξετάσεων θα ήθελα να ευχηθώ σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μας καλή επιτυχία. Εύχομαι με δύναμη, αισιοδοξία, ψυχραιμία και υπομονή, να ολοκληρώσουν … Διαβάστε περισσότερα

5 Ιουνίου 2019

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΔΡΟΜΩΝ … Διαβάστε περισσότερα

4 Ιουνίου 2019

Ανακοίνωση για ρύθμιση οφειλών μέχρι 100 μηνιαίες δόσεις

Ο Δήμος Καρπενησίου, στα πλαίσια του Ν. 4611/2019 (ΦΕΚ 73/17.05.2019 τεύχος Α’) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου … Διαβάστε περισσότερα

31 Μαΐου 2019

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2019

Για έβδομη συνεχή χρονιά ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, οργανώνει και φέτος το «Δημοτικό Λαχανόκηπο» και καλεί τους δημότες του Καρπενησίου … Διαβάστε περισσότερα

31 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση για την αποψίλωση και απομάκρυνση ξερών χόρτων και εύφλεκτων υλικών

Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου, ο Δήμος Καρπενησίου υπενθυμίζει στους δημότες του ότι, με βάση τον Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης), τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου και την Πυροσβεστική Διάταξη … Διαβάστε περισσότερα

29 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ- ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ για την … Διαβάστε περισσότερα

27 Μαΐου 2019

Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση αστικών υποδομών περιοχής Προφήτη Ηλία Καρπενησίου». Το έργο στοχεύει στην αναβάθμιση και του υπόλοιπου οδικού άξονα και δημοτικών χώρων … Διαβάστε περισσότερα

23 Μαΐου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αποκατάσταση τοιχίου στην Τ.Κ. Μεγάλου Χωριού»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ».

17 Μαΐου 2019

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο»

Η παρούσα ανακόινωση αφορά τη δημοπράτηση για το έργο «Δημιουργία παταριού στο Νεκροταφείο». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ  

17 Μαΐου 2019

«Βουνο….παιχνιδίσματα» 2019

«Βουνο..παιχνιδίσματα» Εγγραφή παιδιών Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο..παιχνιδίσματα»,  απευθύνεται σε όλους τους γονείς (δημότες και επισκέπτες) και για την εγγραφή των παιδιών, ηλικίας 5 έως 12 χρόνων,  απαιτούνται: η υποβολή  σχετικής … Διαβάστε περισσότερα

16 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

15 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μεταλλικών κοιλοδοκών για την συντήρηση πεζογέφυρας στην περιοχή παλαιών σφαγείων πόλης Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για  την  προμήθεια μεταλλικών κοιλοδοκών για την συντήρηση πεζογέφυρας στην περιοχή παλαιών σφαγείων πόλης Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαΐου 2019

Πως ψηφίζω στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019

ΠΩΣ ΨΗΦΙΖΩ;;;!!! Μετά από παράκληση πολλών δημοτών της ευρύτερης περιοχής του Δήμου μας, σας αναφέρουμε πως ακριβώς ψηφίζει ο κάθε ψηφοφόρος ανάλογα με τη Δημοτική Ενότητα στην οποία ανήκει και … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση κτιρίων και ξύλινων κατασκευών και για τη συντήρηση πεζογεφυρών του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ξυλείας για τη συντήρηση κτιρίων και ξύλινων κατασκευών και για τη συντήρηση πεζογεφυρών του Δήμου Καρπενησίου.

14 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση εγγραφών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2019-2020

Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό έτος 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα σχετικά … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2019

Ανακοίνωση από το Γραφείο Δημάρχου Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου μετά τις φήμες, που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο για φιλοξενία και εγκατάσταση μεταναστών στο Καρπενήσι, δηλώνει ότι καμία ενημέρωση δεν υπήρξε από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για το … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων

O Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών του Προσώπων.

9 Μαΐου 2019

Διευκρινήσεις επί της αριθμ. 5/2019 Διακήρυξης του έργου: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά διευκρινήσεις σχετικά με την υπ’ αριθμ. 5/2019 διακήρυξη για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ποταμιάς» Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

7 Μαΐου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ Ποταμιάς»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση και επέκταση δικτύων ύδρευσης ΔΕ … Διαβάστε περισσότερα

30 Απριλίου 2019

Λειτουργία ταμείου Δήμου Καρπενησίου

Ανακοινώνεται ότι σήμερα Τρίτη 30/4/2019 καθώς και την Πέμπτη 2 Μαΐου και την Παρασκευή 3 Μαΐου 2019 θα λειτουργεί μόνο το ταμείο του Δήμου που στεγάζεται στο κτήριο του παλιού Δημαρχείου, στην … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2019

Δημοπρασία για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στην Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

24 Απριλίου 2019

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων και ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ Παιδαγωγών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας. Υποβολή αιτήσεων έως και … Διαβάστε περισσότερα

22 Απριλίου 2019

2η Παράταση για την υποβολή δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Ευρυτανίας

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για την παράταση υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο Ευρυτανίας εδώ.  

18 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση

Ο συνοπτικός διαγωνισμός με αριθ.πρωτ.: 5387/10-04-2019, «για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Αξιοποίηση – Διαμόρφωση πλατείας Πειραϊκής Πατραϊκής»

Ο Δήμος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΙΚΗΣ».

17 Απριλίου 2019

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας

17 Απριλίου 2019

Ανακοίνωση

Σε απάντηση διαφόρων αναρτήσεων και κακόβουλων σχολίων  που αφορούν το Δήμο Καρπενησίου και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ολοκλήρωση μετατάξεων, όπως αυτή ορίζεται από τη νομοθεσία,  δηλώνουμε με την … Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 2019

Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών αλληλογραφίας

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών αποστολής αλληλογραφίας μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), για δύο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) … Διαβάστε περισσότερα

9 Απριλίου 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΙΝΕΖΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού και μεσινέζας για τις ανάγκες του Τμήματος Διαχείρισης Πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: … Διαβάστε περισσότερα

9 Απριλίου 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων για τις ανάγκες της Δημοτικής Φιλαρμονικής. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

8 Απριλίου 2019

Ενίσχυση προπτυχιακών μαθητών από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το πρόγραμμα ΣπουδάΖω

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

29 Μαρτίου 2019

Δελτίο επιδείνωσης καιρού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ. αριθμ. 1167/27-03-2019 Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Ε.Μ.Υ., με … Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2019

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού για την συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων των Δ.Ε. Καρπενησίου, Ποταμιάς και Προυσού. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2019

Επίσκεψη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στην Πολωνία στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+

Το Βρότσλαβ της Πολωνίας επισκέφθηκε το 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + με τίτλο RAINBOW. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το  δελτίο τύπου εδώ.  

21 Μαρτίου 2019

Προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ

Η παρούσαν ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την προμήθεια Η/Υ και υλικού και περιφερειακών Η/Υ για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2019

Διακήρυξη δημοπρασίας για προμήθεια φακέλων, αποστολής αλληλογραφίας κλπ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: α) παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, β) προμήθειας φακέλων … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαρτίου 2019

Παράταση για το Κτηματολόγιο στην Ευρυτανία

Παράταση για το Κτηματολόγιο στην Ευρυτανία. Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση εδώ.

14 Μαρτίου 2019

Λειτουργία Γραφείου Κτηματογράφησης στην Αθήνα

Μπορείτε να δείτε την ανακοίνωση για τη λειτουργία γραφείου κτηματογράφησης στην Αθήνα εδώ.  

12 Μαρτίου 2019

Λειτουργία σχολείων Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου αύριο Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 θα ανοίξουν στις 9:00. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

12 Μαρτίου 2019

Διαγωνισμός για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού «Αναβάθμιση παιδικών χαρών Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθεται το Τεύχος του Διαγωνισμού: ΤΕΥΧΟΣ 

5 Μαρτίου 2019

Διαγωνισμός για το έργο: «Συμπληρωματικές εργασίες Ιερού Ναού Νεκροταφείου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΈΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 41.461,24 €. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την μετακίνηση της διενέργειας του Διαγωνισμού με αριθμ. πρωτ. 3114/22.2.2019 για την «Προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου», από την 7/3/2019, ημέρα Πέμπτη, … Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

26 Φεβρουαρίου 2019

Προμήθεια εισιτηρίων για Αστική – Δημοτική συγκοινωνία

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εισητηρίων για τη Δημοτική & αστική συγκοινωνία. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

26 Φεβρουαρίου 2019

Συμπληρωματική ανακοίνωση για τις Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων

Συμπληρωματικά στην ανακοίνωση του Δήμου Καρπενησίου για την επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων, οι Σύλλογοι πρέπει να προσκομίσουν στον Δήμο Καρπενησίου και τα παρακάτω δικαιολογητικά: Αποδεικτικό από το Ελεγκτικό Συνέδριο … Διαβάστε περισσότερα

23 Φεβρουαρίου 2019

Παράκληση προς τους οδηγούς για χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων

Παρόλο που 7 μηχανήματα του Δήμου Καρπενησίου επιχειρούν συνεχώς μέσα στην πόλη, λόγω των άσχημων καιρικών συνθηκών, παρακαλούμε όλους τους οδηγούς για τη μετακίνησή τους να χρησιμοποιούν αντιολισθητικές αλυσίδες για … Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2019

Διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών προστασίας για το Δήμο Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικύ δοαγωνισμού για την προμήθεια ειδών προστασίας για τις ανάγκες των εργαζομένων του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΥΔ

22 Φεβρουαρίου 2019

Διαγωνισμός για Αποκατάσταση Βλαβών στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτής διαγωνισμού για την «Αποκατάσταση βλαβών στο κτίριο του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

22 Φεβρουαρίου 2019

Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία … Διαβάστε περισσότερα

20 Φεβρουαρίου 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Χειριστών Μ.Ε. με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δίμηνης διάρκειας. Υποβολή αιτήσεων έως και τη Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την συντήρηση καυστήρων εγκαταστάσεων θέρμανσης σε κτίρια του Δήμου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

13 Φεβρουαρίου 2019

Λειτουργία Σχολείων 14/02/2019

Αύριο Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν από τις 9:00 λόγω πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού.

12 Φεβρουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ για τον συνοποτικό διαγωνισμό «Προμήθεια δομικών υλικών» που πρόκειται να διεξαχθεί την Πέμπτη 14-2-2019 Από το δήμο Καρπενησίου γνωστοποιείται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης στην αγορά … Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2019

Αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους» 2019

Ο Δήμος  Καρπενησίου ανακοινώνει ότι από 1/2/2019   υλοποιούνται  τα προγράμματα «Άθληση για Όλους». Η συμμετοχή των αθλούμενων είναι δωρεάν  και το μόνο που απαιτείται  είναι αίτηση συμμετοχής και ιατρική γνωμάτευση … Διαβάστε περισσότερα

11 Φεβρουαρίου 2019

Αποτύπωση και προβολή επισκέψιμων αγροδιατροφικών επιχειρήσεων

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΑΣΣΕ) προτίθεται να αναπτύξει μια ειδική εφαρμογή σε προβεβλημένο χώρο του ιστοτόπου της (www.agrifoodcentralgreece.gr) με σκοπό την αποτύπωση και προβολή των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων που … Διαβάστε περισσότερα

8 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση Τουρνουά Ακαδημιών

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης «Τουρνουά Ακαδημιών», οι οποίοι επιθυμούν  να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά τους από  11 … Διαβάστε περισσότερα

8 Φεβρουαρίου 2019

Αιτήσεις για ρυθμίσεις οφειλών ηλεκτρικού ρεύματος

Οι καταναλωτές που έχουν υποστεί  διακοπή ρεύματος  σε οικιακά τιμολόγια στην πρώτη κατοικία έως και 31/10/2018 εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις σύμφωνα με το ΦΕΚ 474τΒ/2018, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μπορούν να προσκομίσουν την αίτηση … Διαβάστε περισσότερα

8 Φεβρουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου Δήμου Καρπενησίου (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ), ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 12.896,00 € με Φ.Π.Α.

6 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσόξυλων για άπορες ή οικονομικά ασθενείς οικογένειες για το έτος 2019. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

6 Φεβρουαρίου 2019

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων 2019

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στον Δήμο. Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι … Διαβάστε περισσότερα

6 Φεβρουαρίου 2019

Πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων ΣΟΧ 1/2019

Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι)οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων της ΣΟΧ 1/2019 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου. Κατά των πινάκων … Διαβάστε περισσότερα

4 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου, από 01/03/2019 έως 29/02/2020, ενδεικτικού προϋπολογισμού δαπάνης … Διαβάστε περισσότερα

4 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορα τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια δομικών υλικών, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 66.834,76€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%. Παρακάτω παρατίθεται το συνολικό τεύχος … Διαβάστε περισσότερα

31 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια πινακίδων παιδικών χαρών.

30 Ιανουαρίου 2019

Συμμετοχή στην 3η Διεθνή Έκθεση “Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde Tec”

Ο Δήμος Καρπενησίου θα συμμετάσχει στην 3η Διεθνή Έκθεση Τεχνολογίες Περιβάλλοντος Verde Tec με θέμα: “Τοπική ανάπτυξη και έξυπνες πόλεις με κυκλική οικονομία” που θα πραγματοποιηθεί το τριήμερο 15- 17 Φεβρουαρίου … Διαβάστε περισσότερα

29 Ιανουαρίου 2019

Διανομή ελαιόλαδου και μελιού του προγράμματος ΤΕΒΑ

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας παρέλαβε τρόφιμα (ελαιόλαδο και μέλι) και είδη καθαριότητας. Δικαιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος … Διαβάστε περισσότερα

29 Ιανουαρίου 2019

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2018.

25 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών: «Απομαγνητοφώνησης – δακτυλογράφησης κατά λέξει των συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Καρπενησίου 2019». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα. … Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2019

Ιστορικό ολοκλήρωσης «Μουσείου Βουνού» Καρπενησίου

Η ιδέα και ο στόχος δημιουργίας του «Μουσείου Βουνού» γεννήθηκε το 2012 με τη μεταστέγαση της υπηρεσίας της ΔΕΥΑΚ στο νέο Δημαρχείο αφήνοντας ανεκμετάλλευτο ένα ιδιόκτητο κτίριο του Δήμου Καρπενησίου. … Διαβάστε περισσότερα

24 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΦΕΡΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακήρυξη πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας εκποίησης φερτών (αδρανών) υλικών εκ μέρους  της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας. Παρακάτω παρατίθεται το σχετικό έγγραφο: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

22 Ιανουαρίου 2019

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή Δημοπρασία Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

21 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορα την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών και τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιανουαρίου 2019

Παράταση της προθεσμίας δήλωσης μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων στους ΟΤΑ μέχρι 31-12-2019

 Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, η προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων να υποβάλλουν δήλωση στους οικείους δήμους περί της μη χρήσης των ακινήτων, στα οποία είχε … Διαβάστε περισσότερα

17 Ιανουαρίου 2019

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων και απαγόρευσης στάθμευσης σε συγκεκριμένες οδούς του κέντρου του Καρπενησίου, εκ μέρους της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευρυτανίας, την Πέμπτη 17/1/2019. Για περισσότερες λεπτομέρεις … Διαβάστε περισσότερα

16 Ιανουαρίου 2019

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) Χειριστών Μηχ.Έργου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δύο (2) Χειριστών Μηχ.Έργου για το χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιανουαρίου 2019

Συλλυπητήριο μήνυμα για τον μακαριστό Μητροπολίτη πρώην Καρπενησίου κυρό Νικόλαο

Εκοιμήθη σήμερα ο μακαριστός Μητροπολίτης πρώην Καρπενησίου κυρός Νικόλαος που υπηρέτησε τον τόπο μας ως ο πρώτος Ποιμενάρχης επί 37 συναπτά έτη. Παρακαταθήκη σε εμάς το έργο του βασισμένο στα … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για λειτουργία σχολείων την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019

Την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσουν κανονικά.

15 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για την λειτουργία των σχολείων 15-1-2019

Σήμερα Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 10:00π.μ. λόγω παγετού.

14 Ιανουαρίου 2019

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε ακίνητα που διακόπτεται η ηλεκτροδότηση

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τα κάτωθι για να λάβουν γνώση όσοι ενδιαφέρονται: Σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο … Διαβάστε περισσότερα

14 Ιανουαρίου 2019

Ωράριο λειτουργίας Μουσείου Βουνού Καρπενησίου

Το Μουσείο Βουνού θα είναι ανοιχτό κάθε Δευτέρα, Πέμπτη και Κυριακή από τις 10:00 έως τις 15:00 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο 10:00 έως 14:00 και 18:00 έως 21:00.

13 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για 3ο Δημοτικό Σχολείο

Ύστερα από συντονισμένες προσπάθειες του Δημάρχου, των αρμόδιων Αντιδημάρχων, της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, του Διευθυντή του 3ου δημοτικού σχολείου, του εκπροσώπου των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων, … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για τα σχολεία

Tην Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 9:00π.μ.

11 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για το Κολυμβητήριο

Λόγω διεξαγωγής του final 4 ανδρών κυπέλλου Ελλάδος το κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό  από Δευτέρα 14/1/2019 εως  Παρασκευή 18/1/2019.   Ευχαριστούμε για την κατανόηση και τη συνεργασία.

11 Ιανουαρίου 2019

Λειτουργία ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου

Το ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου θα λειτουργήσει σήμερα Παρασκευή 11 Ιανουαρίου πρωί- απόγευμα καθώς και αύριο Σάββατο 12 Ιανουαρίου πρωί στο Νέο Δημαρχείο στον Προφήτη Ηλία.

11 Ιανουαρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση για εγγραφη των ενδιαφερόμενων εργολη[τών και μελετητών δημοσίων έργων στους υπό διαμόρφωση καταλόγους της παρ. 5 του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 του έτους 2019. … Διαβάστε περισσότερα

11 Ιανουαρίου 2019

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης και Σαββατοκύριακων της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για ένα έτος

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών νυχτερινής φύλαξης και Σαββατοκύριακων της Μαθητικής Εστίας Καρπενησίου για ένα έτος, και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από τις 23-01-2019 έως και τις 22-01-2020.

10 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση για τα σχολεία την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019

Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 9:00π.μ. ενώ το 3ο Δημοτικό Σχολείο θα παραμείνει κλειστό.

9 Ιανουαρίου 2019

Σήμερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 τα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά στην απογευματινή βάρδια, από 14:00 έως 20:00.

Σήμερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 τα ΚΕΠ του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά στην απογευματινή βάρδια, από 14:00 έως 20:00.

9 Ιανουαρίου 2019

Κλειστά σήμερα Τετάρτη 9 -1-2019 τα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου

Σήμερα Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού.

8 Ιανουαρίου 2019

Αιτήσεις για πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς

Ύστερα από συνεχείς προσπάθειες και παρακλήσεις προς το κεντρικό κράτος που κατέβαλε ο Δήμος Καρπενησίου προχωράει η διαδικασία έστω και καθυστερημένα παροχής αποκωδικοποιητών και εξοπλισμού ώστε όλοι οι κάτοικοι του … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιανουαρίου 2019

Δημοσίευση συνοπτικής οικονομικής κατάστασης του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Καρπενησίου οικονομικού έτους 2019

Παρατίθεται συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Δήμου Καρπενησίου, όπως ψηφίστηκε με την αριθμ. 399/2018 (ΑΔΑ 6Φ55ΩΕΓ-ΚΛΛ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την αριθμ. 1682/217910-31/12/2018 … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιανουαρίου 2019

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 9-1-2019

Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 9:00 π.μ. λόγω παγετού.

7 Ιανουαρίου 2019

Λειτουργία Σχολικών Μονάδων 8-1-2019

Την Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 όλα τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 10:00 π.μ. λόγω παγετού.

4 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) Χειριστή Μηχανήματος Έργου Ομάδας Β’ τάξης Δ’ ή Ομάδας Β 1ης Ειδικότητας του ΠΔ 113/2012 για τα ΜΕ 1.3 με σύμβαση ορισμένου … Διαβάστε περισσότερα

3 Ιανουαρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ το υπ αριθμ. 14/2019 έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού που εκδόθηκε από την Ε.Μ.Υ. και προβλέπει πυκνές χιονοπτώσεις και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας. Το σύνολο … Διαβάστε περισσότερα

3 Ιανουαρίου 2019

Ανακοίνωση – ενημέρωση

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου , που επιθυμούν να κάνουν χρήση κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2019 , να … Διαβάστε περισσότερα

28 Δεκεμβρίου 2018

Πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το πρόγραμμα «Άθληση για όλους»

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου οι προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2018-2019. Η αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων λήγει  … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2018

Εγκαίνια Μουσείου Βουνού Καρπενησίου

Την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε από τον Δήμο Καρπενησίου το πρώτο Μουσείο Βουνού της Ελλάδας, που βρίσκεται στην καρδιά της Ελλάδας, στο Καρπενήσι και είναι αφιερωμένο σε όλες τις δραστηριότητες … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2018

Δελτίο τύπου Streer Party Winter Edition

Ένα ακόμα επιτυχημένο Street Party Winter Edition πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου. Παρά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, πλήθος κόσμου αψήφησε το κρύο και βγήκε να διασκεδάσει μέχρι αργά το βράδυ … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2018

Η Νύχτα των Ευχών

Παραμονή Χριστουγέννων και όπως κάθε χρόνο  η Νύχτα των Ευχών έδωσε τη δυνατότητα σε ντόπιους και επισκέπτες να κάνουν τις ευχές τους ανάβοντας το φαναράκι τους και να τις αφήσουν … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2018

Πνεύμα των Χριστουγέννων

Με μεγάλη συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά πραγματοποιήθηκε φέτος το Πνεύμα των Χριστουγέννων. Μια ξεχωριστή βραδιά για τον Δήμο Καρπενησίου όπου για ακόμα μια χρονιά  επιβραβεύσαμε την αριστεία μέσα από τη βράβευση … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2018

Πρόγραμμα καυσόξυλων και πετρελαίου θέρμανσης

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Καυσοξύλων και Πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Καρπενησίου ξεκινάει από την  Δευτέρα  07 Ιανουαρίου 2019  έως και την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου   2019  και θα … Διαβάστε περισσότερα

21 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1)  Χειριστή Μηχανήματος Έργου  για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας με σύμβαση Ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών. Υποβολή αιτήσεων έως … Διαβάστε περισσότερα

19 Δεκεμβρίου 2018

Το 3ο Δημοτικό Σχολείο στο Μόλβε της Κροατίας με το πρόγραμμα Erasmus+

Το Μόλβε της Κροατίας επισκέφθηκε στις αρχές Δεκεμβρίου αντιπροσωπεία μαθητών και εκπαιδευτικών το 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρπενησίου στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus+. Δείτε αναλυτικά το Δελτίο Τύπου του 3ου … Διαβάστε περισσότερα

17 Δεκεμβρίου 2018

«Ημέρας Προσφοράς και Αγάπης» Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Καρπενησίου

Για 2η συνεχή χρονιά, η δράση του Δημοτικού Κοινωνικού Παντοπωλείου Καρπενησίου «Ημέρα Προσφοράς και Αγάπης», θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Δεκεμβρίου 2018. Η δομή θα είναι ανοιχτή από τις 10:00πμ … Διαβάστε περισσότερα

12 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1279 με αριθμ. πρωτ.:17961/11.12.2018Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκεστοδιαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΦΑ4ΩΕΓ-ΚΥΜ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   τηνπαροχή της εργασίας:«ΚΛΑΔΕΜΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ»ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης9.008,60 … Διαβάστε περισσότερα

12 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής

Ο  Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθληση για όλους» περιόδου 2018-2019» Υποβολή αιτήσεων από την Πέμπτη 13/12/2018 έως και την … Διαβάστε περισσότερα

11 Δεκεμβρίου 2018

Αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα της HOPEgenesis

Όσοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα της HOPEgenesis και είναι μόνιμοι κάτοικοι των χωριών: Κρίκελλου, Άμπλιανης, Δομνίστας, Μεσοκώμης, Ροσκάς, Στάβλων, Ψιανών, Αγίας Τριάδας, Αγ. Χαραλάμπους, Δομιανών, Πετραλώνων, Χόχλιας, Μεγάλου Χωριού, Ανιάδας, … Διαβάστε περισσότερα

10 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια θερμοπομπών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας θερμοπομπών για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου.

10 Δεκεμβρίου 2018

Κλειστό το Δημοτικό Κολυμβητήριο στις 10-12-2018

Κλειστό θα παραμείνει το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου σήμερα Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 λόγω καθαρισμού της πισίνας.

4 Δεκεμβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας που αφορά στην ανάδειξη πλειοδότη για την εκποίηση άχρηστων μεταλλικών αντικειμένων (ΠΑΝΕΛ) του Δήμου Καρπενησίου

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ, ΦΑΝΕΡΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΠΑΝΕΛ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 270/81 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ … Διαβάστε περισσότερα

4 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2018.

3 Δεκεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Εργάτη

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργάτη Γενικών Καθηκόντων μέχρι και πέντε (5) ημερομίσθια για τον μήνα Δεκέμβριο 2018. Υποβολή αιτήσεων έως και την Παρασκευή 7 … Διαβάστε περισσότερα

3 Δεκεμβρίου 2018

Πρόσληψη δύο ατόμων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

30 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για τη ΔΕ Δομνίστας και τη ΔΕ Προυσού

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση κι επισκευή εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Δομνίστας και της Δ..Ε. Προυσού. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

23 Νοεμβρίου 2018

1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών

Ο 1ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Physical Computing Ανοιχτών Τεχνολογιών αφορά στη δημιουργία έργων ( τεχνουργημάτων) με τη χρήση ανοιχτών τεχνολογιών υλικού και λογισμικού (Open Design, Open Software & … Διαβάστε περισσότερα

21 Νοεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (01) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής» του Δήμου … Διαβάστε περισσότερα

21 Νοεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΤΑΒΛΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΤΑΒΛΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 45.000,00 €.

21 Νοεμβρίου 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης

Τo  Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με τις αλλαγές που ισχύουν από την 1η Νοεμβρίου 2018 για τους αιτούντες του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σύμφωνα με την κ.υ.α Δ13/οικ./33475/1935/15-06-2018 (ΦΕΚ Β’ … Διαβάστε περισσότερα

20 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΚΡΟΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση  εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για την προμήθεια μικροεργαλείων για τις  ανάγκες του Τμήματος Υποδομών και Δικτύων. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

20 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Νόστιμου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Νόστιμου του Δήμου Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

20 Νοεμβρίου 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση των υποδομών των Τ.Κ. Σαρκίνης Εσωχωρίων Βελωτών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΔ

19 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δομικών υλικών

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας δομικών υλικών, τα οποία είναι απαραίτητα για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του τμήματος Υποδομών και Δικτύων.

19 Νοεμβρίου 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Β’ Εξαμήνου έτους 2018

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου ξεκινάει τη Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018  έως και την Παρασκευή 07 Δεκεμβρίου 2018 και θα κατατίθενται στο χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου του … Διαβάστε περισσότερα

19 Νοεμβρίου 2018

Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη Γνώση

Η δράση “Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη Γνώση” που αφορά την εκμάθηση διαχείρισης Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών σε άτομα 3ης ηλικίας ξεκινά! Το “Όλοι Μαζί Μπορούμε” και το CSI Institute σε συνεργασία με … Διαβάστε περισσότερα

16 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια στάσεων λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την προμήθεια στάσεων λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

16 Νοεμβρίου 2018

Ημερίδα Ορίων Grand Prix στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2018 Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου | Ώρα 10:00 και 16:30 Ημερίδα Ορίων Grand Prix και ημερίδα 9-10-11-12 ετών της Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς & Εύβοιας.  

13 Νοεμβρίου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης για την συντήρηση των δικτύων του Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής  για την  « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΤΩΝ … Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Προυσού»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1199 με αριθμ. πρωτ.:15872/8.11.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6ΖΙΒΩΕΓ-ΜΘΧ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας:«Συντήρηση … Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Κτημενίων»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1198 με αριθμ. πρωτ.:15871/8.11.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «6863ΩΕΓ-ΧΟ8»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας:«Συντήρηση επισκευή … Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Φουρνάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1200 με αριθμ. πρωτ.:15873/8.11.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΨΨΑ8ΩΕΓ-2Ε9»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας: … Διαβάστε περισσότερα

12 Νοεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Δομνίστας»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1197 με αριθμ. πρωτ.:15870/8.11.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «Ω2ΦΡΩΕΓ-ΞΙΨ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   την παροχή της εργασίας:«Συντήρηση επισκευή … Διαβάστε περισσότερα

7 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δ.Ε. Ποταμιάς και Δ.Ε. Κτημενίων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση κι επισκευή εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Ποταμιάς και της Δ..Ε. Κτημενίων. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

6 Νοεμβρίου 2018

Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοποτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση υποδομών ΤΚ Φιδακίων, ΤΚ Σελλών και ΤΚ Στεφανίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

2 Νοεμβρίου 2018

Προμήθεια στάσεων λεωφορείου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρντος για την προμήθεια στάσεων λεωφορείου για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

31 Οκτωβρίου 2018

Ανανέωση Δελτίων Μετακίνησης ΑΜΕΑ για το 2018

Σας ενημερώνουμε ότι η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το έτος 2018, ξεκινάει 5 Νοεμβρίου 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η θεώρηση … Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις εκπαιδευτών ενήλικων στα «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης –Νέα Φάση»

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους Εκπαιδευτές Ενηλίκων ότι έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) η  Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για θέσεις … Διαβάστε περισσότερα

23 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην ανάθεση προμήθειας ζωοτροφών για τα
αδέσποτα ζώα συντροφιάς.

23 Οκτωβρίου 2018

Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Διοίκησης ΟΤΑ «Διοίκηση & Οργάνωση των ΟΤΑ μετά τον Κλεισθένη»

          Για να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ.  

22 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Καρπενησίου.

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πρασίνου Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ … Διαβάστε περισσότερα

18 Οκτωβρίου 2018

Ανάθεση προμήθειας φωτεινού διάκοσμου Τ.Κ. Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση προμήθειας φωτεινού διάκοσμου Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

18 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου.

17 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενησίου- Χόχλιας – Βράχας – Νεράιδας

Σας ενημερώνουμε ότι θα υπάρξει προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας του Επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενησίου- Χόχλιας – Βράχας – Νεράιδας , από τις 8.30 πμ έως τις 17.00, για το χρονικό διάστημα … Διαβάστε περισσότερα

16 Οκτωβρίου 2018

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος

Τη Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018 από τις 9:00 έως τη 13:00 θα πραγματοποιηθεί  διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών στις εξής περιοχές: στα Δ.Δ. του Δήμου Καρπενησίου Κλαυσίου- … Διαβάστε περισσότερα

16 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την:»Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2018-2019″

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών … Διαβάστε περισσότερα

16 Οκτωβρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας Εκμίσθωσης δημοτικού οικοπέδου στη Δ.Κ. Καρπενησίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΟΡΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη 1)Την υπ’ αριθμόν  313/2018 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου … Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2018

Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού Δήμου Καρπενησίου και Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και Νομικών του Προσώπων (Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α.ΔΗ.Κ). Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: … Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου, προτίθεται να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.

11 Οκτωβρίου 2018

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Καρπενησίου στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Αποχέτευση και Επεξεργασία λυμάτων Ποταμιάς» κάνει ανοιχτή πρόσκληση σε ιδιώτες ακινήτων, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2018, που αφορά την αγορά οικοπέδου έκτασης … Διαβάστε περισσότερα

10 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια αλατιού Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον διαγωνισμό για προμήθεια αλατιού για Δήμο Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

10 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

10 Οκτωβρίου 2018

Ελληνικό Κτηματολόγιο- προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στην υπ’ αριθμ. 1831772/27.08.2018 ΣΟΧ2/2018 ανακοίνωση του ΝΠΔΔ Ελληνικό Κτηματολόγιο για σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του … Διαβάστε περισσότερα

9 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΣΑΡΚΙΝΗΣ, ΕΣΩΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΒΕΛΩΤΩΝ» συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 36.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας. … Διαβάστε περισσότερα

9 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τη διακήρυξη ανοιχτής διαδιακασίας διαγωνισμού για τη διευθέτηση των ομβρίων υδάτων της τοπικής κοινότητας Ασπροπύργου Δ.Ε. Προυσού και στοχεύει στην επίλυση του χρόνιου προβλήματος της περιοχής … Διαβάστε περισσότερα

9 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ»

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοποτικού διαγωνισμού για το έργο: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΚ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 40.000 Ευρώ. Το έργο ανήκει στην κατηγορία έργων οδοποιίας. … Διαβάστε περισσότερα

8 Οκτωβρίου 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ ΦΑΣΗ)»

Ο Δήμος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ Δ.Ε. ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ, ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ, ΠΡΟΥΣΟΥ ΚΑΙ ΦΟΥΡΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017-2018(Α΄ ΦΑΣΗ)»

5 Οκτωβρίου 2018

Διακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως

Ο Δήμος Καρπενησίου θα πραγματοποιήσει εργασίες για την επισκευή του οδοστρώματος στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του ΟΤΕ έως το κτίριο της Αντιπεριφέρειας Π.Ε. Ευρυτανίας από τη Δευτέρα … Διαβάστε περισσότερα

4 Οκτωβρίου 2018

Πρόσκληση στην 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας παρακαλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010  να παραβρεθείτε σε συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης που θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Δευτέρα  και … Διαβάστε περισσότερα

4 Οκτωβρίου 2018

Τοποθέτηση προθηκών προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών προϊόντων

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη (ΑΣΣΕ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών (stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και πώλησης αγροδιατροφικών … Διαβάστε περισσότερα

1 Οκτωβρίου 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια επιβατηγών αυτοκινήτων

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια δύο επιβατηγών αυτοκινήτων. Το σχετικό Τεύχος για τον διαγωνισμό μπορείτε να το βρείτε εδώ.  

28 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη για το έργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου,  διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ … Διαβάστε περισσότερα

28 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής σας προσκαλεί στην μεγαλύτερη ΔΩΡΕΑΝ επιμόρφωση στην Ψυχολογία, στη Συμβουλευτική και στην Προπονητική Ζωής. Το Πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε … Διαβάστε περισσότερα

26 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2)ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως τη Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ … Διαβάστε περισσότερα

26 Σεπτεμβρίου 2018

Διανομή τροφίμων και σχολικών ειδών

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας παρέλαβε τρόφιμα (ελαιόλαδο και μέλι) και σχολικά είδη. Δικαιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος … Διαβάστε περισσότερα

25 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση

Παρά το τέλος του καλοκαιριού, ο Σεπτέμβρης απαιτεί την προσοχή μας για να μην έχουμε πυρκαγιές. Λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας των τελευταίων ημερών εφιστούμε την προσοχή των δημοτών για να … Διαβάστε περισσότερα

25 Σεπτεμβρίου 2018

Προνοιακά επιδόματα Ιουλίου και Αυγούστου 2018

Τα Προνοιακά επιδόματα του Ιουλίου και Αυγούστου θα καταβληθούν από την Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου 2018.

17 Σεπτεμβρίου 2018

Χορήγηση πρόσθετων Αξιών Τοποθέτησης – Vouchers στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ «ΑΞΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ» VOUCHERS Η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.)Α.Ε. στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση  Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2018-2019, έχοντας … Διαβάστε περισσότερα

14 Σεπτεμβρίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»

1. Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ»,, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 35.500,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: … Διαβάστε περισσότερα

10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία-εργασία «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισμού λόφου Αγίου Δημητρίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην εργασία για «Επισκευή εγκαταστάσεων φωτισμού λόφου Αγίου Δημητρίου».

10 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προμηθευτεί δύο μουσικά όργανα ( φλάουτο , σαξόφωνο) για τις ανάγκες της φιλαρμονικής του Δήμου Καρπενησίου.

7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Δ.Ε. Ποταμιάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1044 με αριθμ. πρωτ.:12326/6.9.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκεστοδιαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «Ω8ΣΝΩΕΓ-ΛΓΨ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   τηνπαροχή της εργασίας:«Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης … Διαβάστε περισσότερα

7 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή της εργασίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΠΛΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αριθμ.Α-1045 με αριθμ. πρωτ.:12327/6.9.2018 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης,που αναρτήθηκεστοδιαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ: «ΩΜΦΚΩΕΓ-Ο6Ξ»,προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για   τηνπαροχή της εργασίας:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

6 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση για προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32, παρ 2γ του Ν.4412/16 λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών

Ο Δήμος Καρπενησίου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών των αρ.πρωτ.: 5211/19-04-2018 και 10385/20-07-2018 ανοικτών διεθνών ηλεκτρονικών διαγωνισμών.

5 Σεπτεμβρίου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ . ΔΟΜΙΑΝΩΝ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΔΟΜΙΑΝΩΝ»,, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 29.600,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών: Οδοποιίας και … Διαβάστε περισσότερα

4 Σεπτεμβρίου 2018

Εγγραφές στη Δημοτική Φιλαρμονική

Ξεκίνησαν οι εγγραφές νέων μελών στη Δημοτική Φιλαρμονική Καρπενησίου. Διδάσκονται πνευστά και κρουστά για παιδιά ηλικίας από 10 ετών και άνω. Για παιδιά ηλικίας 9 ετών ( περιορισμένος αριθμός) λειτουργεί … Διαβάστε περισσότερα

4 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια χημικών για τις ανάγκες του Δήμου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια χημικού υλικού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

3 Σεπτεμβρίου 2018

Ανακοίνωση για τους κατόχους voucher για τη δράση: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-19»

Καλούνται οι γονείς που είναι κάτοχοι  voucher για τη δράση   «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2018 2019»  να προσέλθουν στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6 από την Τρίτη 4/9/2018 έως και την … Διαβάστε περισσότερα

31 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι η προσέλευση των παιδιών για τη νέα  σχολική  χρονιά 2018-2019  θα αρχίσει, για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου,  την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 … Διαβάστε περισσότερα

31 Αυγούστου 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισηςμε τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄ τριμήνου έτους 2018.

30 Αυγούστου 2018

Προμήθεια παιχνιδιών και εξοπλισμού παιδικών σταθμών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέρνοτος για την προμήθεια παιχνιδιών και εξοπλισμού για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2. … Διαβάστε περισσότερα

30 Αυγούστου 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια δομικών υλικών

Συνοπτικός διαγωνισμός, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δομικών υλικών Δήμου Καρπενησίου για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα παράτασης για τρεις (3) επιπλέον … Διαβάστε περισσότερα

29 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το  μήνα Σεπτέμβριο 2018 για κάλυψη αναγκών της Πολιτικής Προστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και … Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για … Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση για τους Πολιτιστικούς και Αθλητικούς Συλλόγους

Καλούνται οι πολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου  που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρων των κτηριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά τους στο Δημαρχείο,  Ύδρας 6 ( περιοχή … Διαβάστε περισσότερα

28 Αυγούστου 2018

Χορήγηση ειδικού βοηθήματος επανασύνδεσης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Με την υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/74 ΚΥΑ παρέχεται στους καταναλωτές με χαμηλά εισοδήματα, που έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω ληξιπροθέσμων οφειλών μέχρι το τέλος Ιουνίου 2018, εφάπαξ … Διαβάστε περισσότερα

27 Αυγούστου 2018

Επαναληπτικός διαγωνισμός για προμήθεια ελαστικών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

26 Αυγούστου 2018

Ανακοίνωση για παράσταση στο Μουσείο Κορυσχάδων

H προγραμματισμένη παράσταση για σήμερα,  Κυριακή 26 Αυγούστου 2018, στον προαύλιο χώρο του Μουσείου Κορυσχάδων, θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο και ώρα 21:00 λόγω αστάθειας του καιρού.

16 Αυγούστου 2018

Συναυλία Μελίνας Ασλανίδου

Η μεγάλη συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Αυγούστου στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου.

16 Αυγούστου 2018

Αναβάλλεται η συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου

Η προγραμματισμένη για σήμερα συναυλία της Μελίνας Ασλανίδου στην Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου αναβάλλεται λόγω πρόγνωσης έντονων καιρικών φαινομένων και λόγω μεγάλης παραγωγής. Για τη νέα ημερομηνία πραγματοποίησης της συναυλίας θα … Διαβάστε περισσότερα

13 Αυγούστου 2018

Μποτσάρεια 2018

Με απόλυτη επιπτυχία, πλήθος κόσμου και παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκοπίου Παυλοπούλου ολοκληρώθηκε το διήμερο εορτασμού στη μνήμη του ήρωα Μάρκου Μπότσαρη. Η πρώτη ημέρα περιελάμβανε την πομπή … Διαβάστε περισσότερα

1 Αυγούστου 2018

Επαναληπτικός ανοικτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει επαναληπτικό ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη.

30 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι οι γονείς που έχουν υποβάλει αίτημα τόσο για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου όσο και μέσω ΕΕΤΤΑ Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και … Διαβάστε περισσότερα

30 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για τα προϊόντα που συγκεντρώθηκαν για τους πληγέντες της Αττικής

Ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ανταπόκρισή σας στη συγκέντρωση προϊόντων για τους πληγέντες από τις πυρκαγιές στην Αττική. Έπειτα από ανακοίνωση του Δήμου Ραφήνας- Πικερμίου ότι δεν χρειάζονται άλλα είδη … Διαβάστε περισσότερα

30 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδίσματα 30 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου 2018

Κατεβάστε το πρόγραμμα ΕΔΩ

26 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση της ΚΕΔΕ σχετικά με τις πρωτοβουλίες της για την ανακούφιση των πυροπαθών

Μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο δημαρχείο της Ραφήνας, παρουσία του δημάρχου Ραφήνας –Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνούς, του αντιπεριφερειάρχη Αν. Αττικής Πέτρου Φιλίππου, του … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για την ενίσχυση των πληγέντων των πυρκαγιών της Αττικής

Κατόπιν επικοινωνίας με το Δήμο Ραφήνας και μετά από έκκληση του Δημάρχου Ραφήνας–Πικερμίου, κ. Βαγγέλη Μπουρνού να μη συγκεντρώνονται άλλα τρόφιμα, νερά και ρουχισμός καθώς υπάρχει υπερπροσφορά και είναι αδύνατη … Διαβάστε περισσότερα

25 Ιουλίου 2018

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές της Αττικής

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τη συγκέντρωση τροφίμων, ειδών πρώτης ανάγκης και βασικών αγαθών για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Αττική, στην αποθήκη του, που βρίσκεται στο ισόγειο της … Διαβάστε περισσότερα

24 Ιουλίου 2018

Προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και επίστηλων απορριμματοδεκτών

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ανταλλακτικών κάδων απορριμμάτων και επίστηλων απορριμματοδεκτών. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΌΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

24 Ιουλίου 2018

Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων για τις εκδηλώσεις του Δήμου Καρπενησίου στα πλαίσια των ΓΙΟΡΤΩΝ ΔΑΣΟΥΣ 2018

Διαβάστε τις 21/2018 και 23/2018 αποφάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

23 Ιουλίου 2018

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση – επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Φουρνάς

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Φουρνάς

23 Ιουλίου 2018

Δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας

Σε εξέλιξη βρίσκεται η κτηματογράφηση για τη δημιουργία Εθνικού Κτηματολογίου στις Περιφερειακές Ενότητες Ευρυτανίας και Φθιώτιδας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

23 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

H E.E.T.A.A A.E. ανακοίνωσε τους  προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α και με την εισαγωγή … Διαβάστε περισσότερα

23 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδίσματα εβδομάδας 23-27 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα Βουνο…παιχνιδίσματα εβδομάδας 23-27 Ιουλίου 2018 ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

19 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για την εμποροπανήγυρη

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια  εμποροπανήγυρη από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου. Ο δρόμος θα παραμείνει κλειστός … Διαβάστε περισσότερα

19 Ιουλίου 2018

Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών της Κτηματικής Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει πλειοδοτική φανερή δημοπρασία εκποίησης φερτών υλικών ( αδρανών ) υλικών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

19 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση σε παραγωγούς και επιχειρηματίες του αγροδιατροφικού κλάδου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική της Σύμπραξη ( ΑΣΣΕ) ανέλαβαν την πρωτοβουλία δημιουργίας ειδικά διαμορφωμένων προθηκών ( stands) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν ως μέσα προβολής και … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουλίου 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ … Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2018

Αλλαγή στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια μελανιών και γραφικής ύλης

Μας επισημάνθηκε ότι η Τεχνική Έκθεση για προμήθεια μελανιών με αρ. πρωτ. 6829/2018 (με ημερομηνία δημοσίευσης 13/07/2018) της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. πρωτ. 9990/2018, περιέχει ένα λάθος στα τεχνικά … Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την Προμήθεια ελαστικών επισότρων για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

17 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την ετήσια εμποροπανήγυρη στο Καρπενήσι

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια  εμποροπανήγυρη από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου.

16 Ιουλίου 2018

Αποκατάσταση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά το έργο «Αποκατάσταση Τμημάτων του Οδικού Δικτύου εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Καρπενησίου». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ … Διαβάστε περισσότερα

16 Ιουλίου 2018

Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 24.000,00€. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

16 Ιουλίου 2018

Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Μικρού Χωριού», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 16.000,00€. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουλίου 2018

Πρόγραμμα Βουνο….παιχνιδίσματα εβδομάδας 16-20 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

13 Ιουλίου 2018

Πρόσληψη τρίων (3) ατόμων διάρκειας δύο (2) μήνες

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τρίων (3) ατόμων με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μήνες. Υποβολή αιτήσεων έως τις 20/7/2018. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ 

13 Ιουλίου 2018

Πρόσληψη πέντε (5)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη πέντε (5)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Ιούλιο για κάλυψη αναγκών περιποίησης των χώρων του Αθλητικού Κέντρου Καρπενησίου. Προθεσμία υποβολής … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουλίου 2018

Προμήθεια μελανιών Δήμου Καρπενησίου – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την Τεχνική Έκθεση για την προμήθεια μελανιών-τόνερ, που δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 12 Iουλίου 2018, ως τμήμα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και … Διαβάστε περισσότερα

12 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της υπηρεσίας «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην «Ασφάλιση οχημάτων και μηχανημάτων του για το χρονικό διάστημα από 1-8-2018 έως 31-7-2019 ».

12 Ιουλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και μελανιών-τόνερ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση διακοπής νερού 11-7-2018

Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι την Τετάρτη 11 Ιουλίου 2018 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού από τις 9:00 έως 13:00 στις περιοχές επί των οδών Ν.Στράτου και Αθ.Καρπενησιώτη από το … Διαβάστε περισσότερα

10 Ιουλίου 2018

Γιορτές Δάσους 2018

Άλλο ένα πλούσιο σε πολιτιστικές εκδηλώσεις καλοκαίρι στον Δήμο Καρπενησίου έφτασε! Για να δείτε το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

9 Ιουλίου 2018

Karpenissi Energy Run 10k & Kids Duathlon 2018- Δηλώσεις συμμετοχής

Οι αγώνες του Karpenissi Energy Run 10k & Kids Duathlon 2018 είναι ανοιχτοί προς όλους τους αθλητές και αθλούμενους. Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.energyraces.gr και συγκεκριμένα στο … Διαβάστε περισσότερα

6 Ιουλίου 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα από 9-13 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

6 Ιουλίου 2018

Οργάνωση και λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης του Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την απόφαση Δημοτικού συμβουλίου.

5 Ιουλίου 2018

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορα το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΥΔ

5 Ιουλίου 2018

Αίτηση για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια εμποροπανήγυρη  από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου. Οι τιμές των παραπηγμάτων ξεκινούν, … Διαβάστε περισσότερα

5 Ιουλίου 2018

Ανακοίνωση για την Εμποροπανήγυρη 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια εμποροπανήγυρη  από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου. Οι … Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2018

Αιτήσεις αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ για ζημιές λόγω βροχόπτωσης

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, για ζημιές που σημειώθηκαν στις καλλιέργειες κηπευτικών, οσπρίων και πατάτας, εξαιτίας της βροχόπτωσης που σημειώθηκε στις 28 Ιουνίου 2018 … Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2018

Θέση καθαριστή για το Καρπενήσι

Ο Κοι.Σ.Π.Ε. Νομού Φθιώτιδας – Ευρυτανίας «ΑΝΕΜΩΝΗ» στα πλαίσια της έναρξης των δραστηριοτήτων του επιθυμεί να προσλάβει με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης έναν επαγγελματία καθαριστή για το Καρπενήσι. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

2 Ιουλίου 2018

Ενημέρωση για δασικές πυρκαγιές

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για την αντιπυρική περίοδο η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει μεριμνήσει για την δημιουργία και προβολή των παρακάτω τηλεοπτικών μηνυμάτων: ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΧΑΡΤΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

29 Ιουνίου 2018

Πρόγραμμα Βουνο….παιχνιδίσματα από 2 – 6 Ιουλίου 2018

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΩ

28 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση για το Πρόγραμμα ΤΕΒΑ

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας παρέλλαβε προϊόντα ατομικής υγιεινής και καθαριότητας. Δικαιούχοι είναι οι ωφελούμενοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης. Η … Διαβάστε περισσότερα

25 Ιουνίου 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα 2ης Εβδομάδας

Για να δείτε το πρόγραμμα της 2ης εβδομάδας των Βουνο…παιχνιδισμάτων πατήστε εδώ.    

21 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση της υγείας των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

21 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο : «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ Προυσού και ΤΚ Τόρνου» του Δήμου Καρπενησίου.

20 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων πόλης Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία … Διαβάστε περισσότερα

20 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην προμήθεια προκατασκευασμένων τουαλετών στο Πάρκο Αποδήμων Ευρυτάνων

18 Ιουνίου 2018

Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-19

Η Ε.Κ.Ε.Π.Π.Π.Α. Δήμου Καρπενησίου ως φορέας υλοποίησης της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την περίοδο 2018-2019, ενημερώνει για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στις δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Η … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής έτους 2018-19″

O Δήμος Καρπενησίου  σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2018-2019» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Τ.Α . Η αίτηση υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ www.eetaa.gr, με τη … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουνίου 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα Α’ περίοδος

“Από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου και για οχτώ εβδομάδες… ΒΟΥΝΟ..ΠΑΙΧΝΙΔΙΖΟΥΜΕ και φέτος!!!!” Αγαπητοί Γονείς, Ο Δήμος Καρπενησίου σας ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη σας και τη στήριξή σας στο Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης, «Βουνο..παιχνιδίσματα». Με … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουνίου 2018

Προμήθεια ειδών καθαριότητας Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ειδών καθαριότητας και ευρεπισμού για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου και Νομικών Προσώπων αυτού. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουνίου 2018

Πρόσκληση για παροχή υπηρεσιών για την εναρμόνιση με το GDPR

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδληλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μελέτης και υλοποίησης ενεργειών για την εναρμόνιση με το Γενικο Κανονισμο Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαικής Ένωσης. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιουνίου 2018

Προμήθεια εξοπλισμού για θέρμανση σχολικού συγκροτήματος Δήμου Καρπενησίου

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συμπληρωματικού εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία του Φ/Β συστήματος και της θέρμανσης pellet του σχολικού συγκροτήματος Προφήτη Ηλία. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας έως δύο μήνες για τη λειτουργία του Προγράμματος «Καλοκαιρινή Απασχόληση  παιδιών. Υποβολή … Διαβάστε περισσότερα

12 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3)  Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Ιούνιο για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας της Πυροπροστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και … Διαβάστε περισσότερα

12 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια καυσίμων (πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης, βενζίνης αμόλυβδης & πέλλετ) για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», με σφραγισμένες προσφορές

5 Ιουνίου 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξεκινάει τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και θα κατατίθενται στο χώρο του … Διαβάστε περισσότερα

5 Ιουνίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων ειδικότητας ΠΕ Παιδαγωγών και ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Φυσικής Αγωγής, με Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) … Διαβάστε περισσότερα

4 Ιουνίου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ»»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ».

31 Μαΐου 2018

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις για Πρόγραμμα Γιορτών Δάσους 2018

Ο Δήμος Καρπενήσιου στηρίζοντας την τοπική επιχειρηματικότητα και θέλοντας να συμπεριλάβει στο πρόγραμμα των Γιορτών Δάσους 2018 τις εκδηλώσεις των τοπικών καταστημάτων του Δήμου μας, καλεί όλους τους καταστηματάρχες να … Διαβάστε περισσότερα

24 Μαΐου 2018

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: «Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Αγίου Νικολάου». Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ … Διαβάστε περισσότερα

24 Μαΐου 2018

Αποζημίωση από τη χαλαζόπτωση

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αποζημίωσης από χαλαζόπτωση που σημειώθηκε στις 20 Μαΐου 2018 στην Δ.Κ. Καρπενησίου για Καρυδιές. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Μαΐου 2018

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την εκδήλωση πρόσκλησης ενδιαφέρντος για την παροχή υπηρεσιών παιδιάτρου για την ιατρική παρακολούθηση των παιδιών που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου.   Παρακάτω παρατίθενται … Διαβάστε περισσότερα

22 Μαΐου 2018

ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχη υπηρεσιών διατροφολόγου για τη διατροφή των βρεφών και νηπίων που φιλοξενούνται στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται … Διαβάστε περισσότερα

22 Μαΐου 2018

Καθιέρωση 3ης Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου

Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών αποφάσισε να διακηρύξει την 3η  Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου, κατά τη διάρκεια της 72ης συνόδου της. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Μαΐου 2018

Διευκρινήσεις επί της αρμοδιότητας συντήρησης των οδών που διέρχονται εντός εγκεκριμένων οικισμών

Διευκρινήσεις επί της αρμοδιότητας συντήρησης των οδών που διέρχονται εντός εγκεκριμένων οικισμών. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Μαΐου 2018

Βουνο…παιχνιδίσματα 2018

«Βουνο..παιχνιδίσματα» Εγγραφή παιδιών Το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο..παιχνιδίσματα», απευθύνεται σε όλους τους γονείς (δημότες και επισκέπτες) και για την εγγραφή των παιδιών, ηλικίας 5 έως 12 χρόνων, απαιτούνται: * η … Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργου και ενός (1) Εργάτη Γενικών Καθηκόντων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) μηνών, για την … Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2018

Δημοτικός Λαχανόκηπος 2018

Για έκτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, οργανώνει και φέτος το «Δημοτικό Λαχανόκηπο» και καλεί τους δημότες του Καρπενησίου … Διαβάστε περισσότερα

17 Μαΐου 2018

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων … Διαβάστε περισσότερα

16 Μαΐου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό Προέδρου και Αναπληρωτή αυτού της Διοικούσας Επιτροπής των ΤοΠΦΥ της 5ης Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας

Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό των Προέδρων των Διοικουσών Επιτροπών και των αναπληρωτών αυτών, των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας … Διαβάστε περισσότερα

16 Μαΐου 2018

Ανακοίνωση για την πρόσληψη 2 εργατών γενικών καθηκόντων

  Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη δύο Εργατών Γενικών Καθηκόντων για πέντε (5) ημερομίσθια το μήνα Μάιο για κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας της Πυροπροστασίας. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως και … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαΐου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Με το προς δημοπράτηση έργο πρόκειται να γίνουν εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο και την περίφραξη του γηπέδου καθώς επίσης και εργασίες συντήρησης του κλειστού γυμναστηρίου, του κτιρίου των αποδυτηρίων και … Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2018

Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤ.2018-2019     Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου … Διαβάστε περισσότερα

11 Μαΐου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υπηρεσία « Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων »

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας « Κλάδεμα επικίνδυνων δέντρων » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής .

10 Μαΐου 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου στο Παλαιό Μικρό Χωριό

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην περιοχή Παλαιό Μικρό Χωριό, στην Τοπική Κοινότητα Μικρού Χωριού του Δήμου Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10 Μαΐου 2018

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Στάβλων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

9 Μαΐου 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού
μελέτης 30.500,00€

9 Μαΐου 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2018

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄ τριμήνου έτους 2018.

9 Μαΐου 2018

Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας, Συγκρέλλου

Ο Δήμος Καρπενησίου  προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Μουζίλο, Ανιάδας, Συγκρέλλου», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 34.160,00€. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ.Σ.Υ. Ε.Σ.Υ. … Διαβάστε περισσότερα

8 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου- Σχέδιο νόμου για την Αυτοδιοίκηση

Στο πλαίσιο κατάθεσης του σχέδιου νόμου για την Αυτοδιοίκηση, πραγματοποποιούνται μια σειρά δράσεων σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΚΕΔΕ. Έτσι, συγκλήθηκε χθες, Δευτέρα 7 Μαΐου , το Δημοτικό Συμβούλιο του … Διαβάστε περισσότερα

7 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου- Κάλεσμα σε Συλλόγους για Γιορτές Δάσους

Παρακαλούνται όλοι οι Σύλλογοι του Δήμου Καρπενησίου που επιθυμούν να συμπεριληφθούν οι καλοκαιρινές τους εκδηλώσεις στο φυλλάδιο των Γιορτών Δάσους 2018 του Δήμου Καρπενησίου, να αποστείλουν το πρόγραμμά τους το … Διαβάστε περισσότερα

7 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου- 2η Γιορτή Μανιταριού

Η 2η Γιορτή Μανιταριού πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5 & 6 Μαΐου στο Κρίκελλο. Η γιορτή που γίνεται θεσμός αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ένα προϊόν που υπάρχει άφθονο στην περιοχή … Διαβάστε περισσότερα

7 Μαΐου 2018

Δελτίο τύπου- Εκδήλωση μνήμης για τον Ευρυτάνα ορειβάτη Κλήμη Τσατσαράγκο

Εκδήλωση μνήμης για τον πρώτο Έλληνα ορειβάτη του ΕΟΣ Αθηνών που πέθανε στα Ιμαλάια πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 5 Μαΐου στο Συνεδριακό Κέντρο σε συνδιοργάνωση του Δήμου Καρπενησίου με την Περιφέρεια … Διαβάστε περισσότερα

4 Μαΐου 2018

Πρόσκληση για οικονομική προσφορά της προμήθειας φυτών για τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια φυτών για τις Δημοτικές Ενότητες Δήμου Καρπενησίου »

3 Μαΐου 2018

Εκδήλωση μνήμης για τον Κλήμη Τσατσαράγκο

Τα Σάββατο 5 Μαΐου 2018 και ώρα 19:00 στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση μνήμης αφιερωμένη στον Κλήμη Τσατσαράγκο, τον πρώτο Έλληνα ορειβάτη που έχασε τη ζωή του στα … Διαβάστε περισσότερα

30 Απριλίου 2018

Κανονισμός λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου

Διαβάστε την 95-2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με τη οποία γίνεται τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου.

27 Απριλίου 2018

Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου και των Νομικών Προσώπων του για δύο έτη», με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.

27 Απριλίου 2018

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΡΙΑΝΑΔΩΝ». Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ … Διαβάστε περισσότερα

26 Απριλίου 2018

Street Party στο Μεγάλο Χωριό

Τη Δευτέρα 30 Απριλίου  2018 και ώρα 19:00 μ.μ. ένα διαφορετικό Street Party στήνεται στο πανέμορφο και γραφικό Μεγάλο Χωριό! Είμαστε έτοιμοι να υποδεχτούμε την πρωτομαγιά με ένα πάρτι για … Διαβάστε περισσότερα

26 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- Επίσκεψη Σουηδών Δημοσιογράφων

Υποδεχτήκαμε σήμερα στο Δημαρχείο Καρπενησίου τους Σουηδούς Δημοσιογράφους του Εκδοτικού Οίκου Lifestyle Publishing, την κ. Kristina Froling- Editor in Chief και τον κ. Lars Ottoson- Photographer, στα πλαίσια επίσκεψής τους … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2018

Let’s do it Greece

Την Κυριακή 29 Απριλίου και ώρα 11:00 καθαρίζουμε και δενδροφυτεύουμε με τα παιδιά της πόλης μας τον λόφο του Αγίου Δημητρίου συμμετέχοντας στη μεγαλύτερη εθελοντική δράση της χώρας μας το … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- παρουσίαση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας

Την Πέμπτη 26 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα παρουσιαστεί από την ομάδα τεκμηρίωσης  η μελέτη που εκπονήθηκε από τον Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- Συναυλία Αλληλεγγύης για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου

Μια όμορφη μουσική βραδιά για την ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου μας πραγματοποιήθηκε με τη σύμπραξη της Δημοτικής μας Φιλαρμονικής και της Φιλαρμονικής του Δήμου Αμπελοκήπων Μενεμένης Θεσσαλονίκης που … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- Συμμετοχή Δημάρχου στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με λίμνες

Στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Πόλεων με λίμνες που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 21-22 Απριλίου 2018 στη Φιλιππιάδα, παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης. Κύριο θέμα της … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- Υποδοχή Γιάννη Αντωνίου

Υποδεχτήκαμε σήμερα με χαρά στο Δημαρχείο Καρπενησίου τον Γιάννη Αντωνίου και τον συγχαρήκαμε θερμά για τη συμμετοχή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2018. Συνομιλήσαμε μαζί του και μας έβαλε στο … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο ΤΚ Μεγάλου Χωριού »

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια οστεοφυλακίων και οστεοθυρίδων για το κοιμητήριο ΤΚ Μεγάλου Χωριού » του Δήμου Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

17 Απριλίου 2018

Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη για τη περισυλλογή , μεταφορά και φροντίδα ανεπιτήρητων ζώων εντός ορίων Δήμου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να συνάψει σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη, για την περισυλλογή, μεταφορά και φροντίδα των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Οι ενδιαφερόμενοι θα … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2018

2ο Αντάμωμα Φίλων Μοτοσυκλέτας

Το 2ο Αντάμωμα Φϊλων Μοτοσυκλέτας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη μας το τριήμερο 15- 17 Ιουνίου 2018. Πρόκειται για μια μοτοσυκλετιστική εκδήλωση με κοινωνικό, πολιτιστικό και φιλανθρωπικό χαρακτήρα, στα πλαίσια της … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2018

Δωρεά υλικού στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Στα πλαίσια αναβάθμισης και ανάδειξης του Μουσείου Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων που πραγματοποιείται από τον Δήμο Καρπενησίου σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τη Βουλή των Ελλήνων και με … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το 2017

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον οικονομικό έλεγχο του Δήμου Καρπενησίου για το 2017 από ορκωτό λογιστή, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά. Πιο αναλυτικά μπορείτε … Διαβάστε περισσότερα

17 Απριλίου 2018

Η Δημοτική Φιλαρμονική στις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών

Η Φιλαρμονική του Δήμου Καρπενησίου συμμετείχε στις επετειακές εκδηλώσεις του Δήμου Δελφών για την απελευθέρωση του Κάστρου των Σαλώνων. Ένα πλούσιο πολιτιστικό διήμερο, στο οποίο πραγματοποιήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, … Διαβάστε περισσότερα

13 Απριλίου 2018

8ο Τουρνουά Μπάσκετ

Τη Δευτέρα 30  Απριλίου 2018 ξεκινάει το 8ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης του Εθνικού Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου. Οι ομάδες που επιθυμούν … Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 2018

Ημέρες Καινοτομίας στην Αγροδιατροφή της Στερέας Ελλάδας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  προσκαλεί όλους τους παραγωγούς μας και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας να συμμετέχουν ενεργά … Διαβάστε περισσότερα

11 Απριλίου 2018

Πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018

Αναρτήθηκε σήμερα Τετάρτη 11.4.2018 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) και των Καταστημάτων των Παιδικών Σταθμών Δ. Καρπενησίου (Απόλλωνος 4 στο Καρπενήσι) ο πίνακας κατάταξης και … Διαβάστε περισσότερα

11 Απριλίου 2018

Διακήρυξη Πλειοδοτικής Φανερής Δημοπρασίας Εκποίησης Φερτών ( Αδρανών) Υλικών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ευρυτανίας διακηρύσσει Πλειοδοτική Φανερή Δημοπρασία για την Εκποίηση Φερτών ( Αδρανών) Υλικών. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

10 Απριλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια κάδων απορριμμάτων και ανταλλακτικών κάδων » του Δήμου Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

5 Απριλίου 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

Το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνει: Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στον δρόμο προς Γκριζέικα-Στριμμενέικα για την βελτίωση της πρόσβασης στους οικισμούς κατα την περίοδο των βροχοπτώσεων. Ο συγκεκριμένος αγωγός θα είναι μήκους  10,00μ … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2018

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ»

Με τη  μελέτη αυτή προβλέπεται η βελτίωση των κοινόχρηστων χώρων με την κατασκευή wc παραπλεύρως της εκκλησίας του ΑΓ. Δημητρίου της Τ.Κ. Καταβόθρας Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Βουνού » του Δήμου Καρπενησίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια εξοπλισμού για το Μουσείο Βουνού » του Δήμου Καρπενησίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής στο σύνολο της κάθε ομάδας.

5 Απριλίου 2018

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδοχού κατασκευής έργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει την με συνοπτικό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: » Βελτίωση υποδομών Τ.Κ. Φουρνάς και Βράχας». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

4 Απριλίου 2018

Δρομολόγια Δημοτικής Συγκοινωνίας

Για να δείτε τα δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας για όλα τα χωριά του Δήμου Καρπενησίου πατήστε : ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 1 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2

4 Απριλίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου ειδικότητας ΥΕ Καθαριστριών/ών Εσωτερικών Χώρων με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας έως δύο μήνες για την καθαριότητα του χώρου του Γραφείου Λειτουργίας ΚΑΠΗ. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου 2018

Λειτουργία Δημοτικής Αγοράς εν όψει Πάσχα

Σας ενημερώνουμε, ότι η Δημοτική Αγορά του Δήμου Καρπενησίου τη Μεγάλη Εβδομάδα θα λειτουργήσει τη Μεγάλη Παρασκευή αντί του Σαββάτου.

3 Απριλίου 2018

Χρήση κοινοχρήστου χώρου για το έτος 2018

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί τους καταστηματάρχες του Δήμου, που ενδιαφέρονται να κάνουν  χρήση  κοινόχρηστου χώρου για το 2018,  πριν αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους να προμηθευτούν, από το Δήμο, την σχετική … Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου-Εορταστικές Εκδηλώσεις 192ης Επετείου Εξόδου του Μεσολογγίου

Με επισημότητα και κατάνυξη γιορτάστηκε και φέτος η 192η Επέτειος της Ηρωικής Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων στο Μεσολόγγι, η κορυφαία ιστορική στιγμή της Ελληνικής Επανάστασης. Στις εκδηλώσεις εορτασμού παρευρέθηκε και … Διαβάστε περισσότερα

3 Απριλίου 2018

Δελτίο τύπου- Final Four Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών 2018

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το Final Four Water Polo Women 2018 το διήμερο 30 και 31 Μαρτίου που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου. Η πόλη του Καρπενησίου φιλοξένησε για ακόμη μια χρονιά αυτή την κορυφαία … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Κάλαντα Λαζάρου και Μ. Παρασκευής Άμπλιανης και Μεγάλου Χωριού

Τα Κάλαντα του Λαζάρου και της Μ. Παρασκευής από την Άμπλιανη και το Μεγάλο Χωριό είχαμε την χαρά να ακούσουμε σήμερα από τα παιδιά του 2ου Γυμνασίου Καρπενησίου στο Δημαρχείο … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Βουλής για τα Μουσεία Κορυσχάδων και Βίνιανης

Μια νέα προοπτική για την ανάδειξη της προσφοράς της πατρίδας στον Αγώνα της Αντίστασης δημιουργήθηκε με την σύσκεψη στο γραφείο του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων κ. Βούτση. Στη συνάντηση … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Συνέντευξη τύπου Final Four Water Polo Women 2018

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου φόρεσε τα καλά του και είναι έτοιμο να υποδεχθεί τον Τελικό Κυπέλλου Υδατοσφαίρισης Γυναικών 2018 στηρίζοντας και φιλοξενώντας για ακόμα μια χρονιά μεγάλες διοργανώσεις στην πόλη … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαρτίου 2018

Let’s do it Greece

Επικοινωνήσαμε με εθελοντές και συλλόγους της πόλης μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας συμμετέχοντας σε ακόμα μια πανελλαδική δράση προώθησης του εθελοντισμού και στέλνοντας το μήνυμα » Γίνε η αλλαγή … Διαβάστε περισσότερα

29 Μαρτίου 2018

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Δ΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Δ΄ τριμήνου έτους 2017.

28 Μαρτίου 2018

Μεταβίβαση αρμοδιότητας Δημοτικού Συμβουλίου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Στην Τακτική Συνεδρίαση 4/26-2-2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μεταβίβαση της αρμοδιότητας του Δημοτικού Συμβουλίου επί των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στον παρακάτω σύνδεσμο φαίνεται το απόσπσμα των … Διαβάστε περισσότερα

27 Μαρτίου 2018

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων 2018- Ορθή επανάληψη

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στον Δήμο. Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντωνίου

Θερμά συγχαρητήρια στον Γιάννη Αντωνίου που μετά από τη σημαντική κατάταξή του στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες,αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ελλάδας στο σλάλομ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών που διεξάγεται στη Βίγλα Πισοδερίου.Γιάννη συνεχίζεις … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Ραδιομαραθώνιος Κιβωτός του Κόσμου

Όταν ο στόχος είναι για καλό είμαστε όλοι εκεί..και όταν είμαστε όλοι εκεί γίνεται το καλύτερο! Στο στούντιο του Stoxos Fm παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης και η Γ.Γ. του … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Ευχαριστήρια επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Σκουρλέτη για χρηματοδότηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Με την επιστολή μου αυτή , θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη χρηματοδότηση του Δήμου Καρπενησίου του Νομού Ευρυτανίας με το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Διαχείριση λυμάτων Τ.Κ. Φουρνάς και Κλειτσού

Μετά από πάρα πολύ δρόμο, που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2014 που δημοπρατήθηκε το έργο, προϋπολογισμού 1.436.000 €, υπογράψαμε σήμερα τη σύμβαση εκτέλεσής του και επιτέλους μπαίνουμε στη φάση υλοποίησης … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Ώρα της Γης

Στην Ώρα της Γης συμμετείχε ο Δήμος Καρπενησίου το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018 για μια ώρα από τις 20:30 έως τις 21:30 συσκοτίζοντας το Παλαιό Δημαρχείο και την κεντρική πλατεία … Διαβάστε περισσότερα

26 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Απονομή Υποτροφιών από το Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου

Η καθιερωμένη πλέον απονομή υποτροφιών από το Ίδρυμα Γαζή- Τριανταφυλλοπούλου σε αριστεύσαντες μαθητές και φοιτητές του Ν. Ευρυτανίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Μαρτίου 2018. Το Ίδρυμα διαχρονικός υποστηρικτής των παιδιών … Διαβάστε περισσότερα

23 Μαρτίου 2018

Καταβολή Προνοιακών Επιδομάτων

Τα Προνοιακά Επιδόματα των μηνών Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου 2018 θα καταβληθούν από την Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018.

23 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Άμεση αντίδραση στο πλημμυρικό φαινόμενο στον Κλαρωτό

Με άμεση αντίδραση ο Δήμος Καρπενησίου καθαρίζει τον Κλαρωτό έτσι ώστε να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα σε πιθανή επόμενη λασπορροή που μπορεί να προκληθεί. Ήδη έχουν εγκατασταθεί δύο εργολαβίες και δουλεύουν … Διαβάστε περισσότερα

22 Μαρτίου 2018

Πίνακας κατάταξης υποψηφίων κατηγορίας ΔΕ

Αναρτήθηκε σήμερα Πέμπτη 22 Μαρτίου 2018 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) και των Καταστημάτων των Παιδικών Σταθμών Δ. Καρπενησίου (Απόλλωνος 4 στο Καρπενήσι) ο πίνακας κατάταξης και … Διαβάστε περισσότερα

21 Μαρτίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31/7/2018. Η περίοδος … Διαβάστε περισσότερα

20 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- υποδοχή εικόνας Παναγίας Στάνας

Την Κυριακή 18 Μαρτίου η πόλη του Καρπενησίου υποδέχτηκε τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Στάνας. Στην τελετή υποδοχής, η οποία ξεκίνησε από την περιοχή της Νεράιδας με κατεύθυνση τον … Διαβάστε περισσότερα

20 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου-Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού στο Παρίσι «Salon Destinations Nature 2018»

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έδωσε το παρόν στην Παγκόσμια Τουριστική Έκθεση Εναλλακτικού Τουρισμού στη Γαλλία “Salon Destinations Nature 2018” που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 18 Μαρτίου 2018 στο … Διαβάστε περισσότερα

20 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- 6η Συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Την Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 ο Δήμαρχος Καρπενησίου κ. Νίκος Σουλιώτης παρευρέθηκε στην 6η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας. Στη συνεδρίαση μεταξύ άλλων συζητήθηκε το … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2018

«Η Ώρα της Γης 2018»

Στα πλαίσια της δράσης “ Ώρα της Γης” που είναι μια συμβολική δράση για την προστασία του περιβάλλοντος προς την παγκόσμια κοινότητα, η διεθνής περιβαλλοντική οργάνωση WWF καλεί όλους μας να … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- 8ο Σεμινάριο Ιατρικής Βουνού

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “ Διεθνής Ιατρική- Διαχείριση Κρίσεων Υγείας” της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας Αναρρίχησης … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου- Κοπή πίτας Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων και τιμητική διάκριση Αθανασίας και Ηλία Ντζιώρα

Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα από την Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, ενώ παράλληλα βραβεύτηκε το ζεύγος … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαρτίου 2018

Δελτίο τύπου-Παρουσίαση βιβλίου «Είμαστε πια Πρωταθλητές»

Σε μια όμορφη εκδήλωση που διοργάνωσε η Πανευρυτανική Ακαδημία, έγινε η παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου και συγγραφέα Βασίλη Σκουντή με τίτλο «Είμαστε Πια Πρωταθλητές». Ο δημοσιογράφος μέσα από το … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαρτίου 2018

Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και αθλητικά σωματεία

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επιχορήγηση να καταθέσουν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω στον Δήμο. Δικαιούχοι χρηματικών επιχορηγήσεων, είναι … Διαβάστε περισσότερα

15 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια φακέλων και αποστολής αλληλογραφίας και τελών Δήμου Καρπενησίου

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών: α) παραγωγής, εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης, κλπ τελών του Δήμου Καρπενησίου, β) προμήθειας φακέλων … Διαβάστε περισσότερα

14 Μαρτίου 2018

Διαγωνισμός για προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια υλικών ύδρευσης, αποχέτευσης, και άρδευσης για τη συντήρηση των δικτύων και των χώρων πρασίνου του Δήμου Καρπενησίου». Αναλυτικότερες πληροφορίες … Διαβάστε περισσότερα

13 Μαρτίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Η παρούσα μελέτη αφορά τη βελτίωση των αστικών υποδομών  της περιοχής του Προφήτη Ηλία Καρπενησίου. Το υπό ένταξη έργο συνδέεται με το ήδη υπάρχον «Παρεμβάσεις ανάπλασης – αναβάθμισης στο εμπορικό … Διαβάστε περισσότερα

12 Μαρτίου 2018

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για τη σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Έργου

Ο Δήμος Καρπενησίου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: » Παράκαμψη εμπορικού κέντρου και νέα οδική σύνδεση με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καρπενησίου». ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ … Διαβάστε περισσότερα

9 Μαρτίου 2018

Κλειστός ο δρόμος για το ανατολικό Παπαρούσι

Αύριο Σάββατο 10 Μαρτίου 2018,ο δρόμος για το ανατολικό Παπαρούσι θα παραμείνει κλειστός από τις 9 π.μ. έως τις 15:00 μ.μ.

8 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Δομνίστας

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Δομνίστας. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

8 Μαρτίου 2018

Ορθή επανάληψη της ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ΙΔΟΧ

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη τριών (3) Χειριστών ΜΕ  με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας δύο (2) μηνών για τους εκχιονισμούς και τη διάνοιξη δρόμων. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

7 Μαρτίου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»η οποία … Διαβάστε περισσότερα

28 Φεβρουαρίου 2018

Κλειστός ο δρόμος προς Παπαρούσι

Ο δρόμος από το ανατολικό προς το δυτικό Παπαρούσι θα παραμείνει κλειστός λόγω καθίζησης του εδάφους.

28 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση πρόσληψης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ενός ατόμου ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ για την υλοποίηση της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2017-2018, συγχρηματοδοτούμενης από … Διαβάστε περισσότερα

27 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη δημοπρασίας εκμίσθωσης ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ.Κ. Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  

27 Φεβρουαρίου 2018

Διακήρυξη Δημοπρασίας ακινήτου στην Τ.Κ. Κλαυσίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση ακινήτου στην Τοπική Κοινότητα Κλαυσίου του Δήμου Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

27 Φεβρουαρίου 2018

Λειτουργία σχολικών μονάδων 27/02/2018

Σήμερα Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2018 όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα ανοίξουν στις 9:00 ενώ οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

26 Φεβρουαρίου 2018

Λειτουργία σχολικών μονάδων 26/02/2018

Σήμερα Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου, το ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ και οι Παιδικοί Σταθμοί θα παραμείνουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας.

23 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Καρπενησίου

H παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση- επισκευή των εγκαταστάσεων της Δ.Ε. Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ … Διαβάστε περισσότερα

21 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απομαγνητοφώνηση πρακτικών συνεδριάσεων

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αφορά την παροχή υπηρεσιών για την απομαγνητοφώνηση των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρπενησίου για το έτος 2018. Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά … Διαβάστε περισσότερα

16 Φεβρουαρίου 2018

24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση των εργαζομένων στους Παιδικούς Σταθμούς

Ο Δήμος Καρπενησίου συντάσσεται με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κ.Ε.Δ.Ε. που σε συνεργασία με την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. προκηρύσσει 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση για όλους τους εργαζόμενους των Παιδικών Σταθμών την … Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2018

Λειτουργία Σχολείων 16/02/2018

Αύριο Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2018 τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της πόλης του Καρπενησίου και το Δημοτικό Σχολείο Μεγάλου Χωριού θα ανοίξουν στις 09:00 π. μ. Τα σχολεία του … Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και εξοπλισμού Η/Υ

Η παρούσα ανακοίνωση αφορά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια Η/Υ, ανταλλακτικών servers, υλικού Η/Υ, περιφερειακών Η/Υ και προστασίας ρεύματος. Το έγγραφο της πρόσκλησης καθώς και οι αντίστοιχες τεχνικές εκθέσεις φαίνονται … Διαβάστε περισσότερα

15 Φεβρουαρίου 2018

Επαναληπτικός Συνοπτικός Διαγωνισμός του έργου «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Επαναληπτικό Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού … Διαβάστε περισσότερα

5 Φεβρουαρίου 2018

Ανακοίνωση σχετικά με την περίληψη διακήρυξης για την ενίσχυση του προσωπικού μαγειρείου της Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου

Διόρθωση της αριθμ.πρωτ.:1678/30-01-2018 περίληψης διακήρυξης για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2018 έως 28/02/2019 Εκ παραδρομής στην περίληψη διακήρυξης … Διαβάστε περισσότερα

1 Φεβρουαρίου 2018

Διακοπή κυκλοφορίας στον δρόμο προς Χελιδόνα

Από τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και για περίπου μια εβδομάδα ο δρόμος για Χελιδόνα θα παραμείνει κλειστός λόγω εκτέλεσης εργασιών στο οδικό δίκτυο.

1 Φεβρουαρίου 2018

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών ενίσχυσης προσωπικού μαγειρείου, για τη Μαθητική Εστία του Δήμου Καρπενησίου από 01/03/2018 έως 28/02/2019 … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιανουαρίου 2018

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, Καυσόξυλα και πετρέλαιο θέρμανσης

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξεκινάει από την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018  έως και την Παρασκευή 9  Φεβρουαρίου  2018 και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου … Διαβάστε περισσότερα

22 Ιανουαρίου 2018

Καταβολή Προνοιακών επιδομάτων διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου 2017 θα καταβληθούν από την Πέμπτη 25/01/2018.

16 Ιανουαρίου 2018

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού «Συντήρηση επισκευή δικτύων ύδρευσης Δημοτικών Ενοτήτων Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο προσφοράς την χαμηλότερη προσφορά με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%) επί του δημοπρατούμενου ποσού για … Διαβάστε περισσότερα

15 Ιανουαρίου 2018

Πρόσκληση σε βιωματικό εργαστήρι: Νέες μορφές τοπικής απασχόλησης και ανάπτυξης στο Καρπενήσι

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας, σε συνεργασία με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (Ε.Ε.Κ.Ε.), για τις ανάγκες του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής ή και Βασικής Υλικής Συνδρομής» για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας … Διαβάστε περισσότερα

9 Ιανουαρίου 2018

ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/16  ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ  2018 Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιανουαρίου 2018

Ανακοίνωση για Τουρνουά Ακαδημιών 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης «Τουρνουά Ακαδημιών», οι οποίοι επιθυμούν  να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιανουαρίου 2018

Προμήθεια μηχανήματος για τις ανάγκες του Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την … Διαβάστε περισσότερα

2 Ιανουαρίου 2018

Κλειστά τα ταμεία του Δήμου Καρπενησίου

Λόγω αλλαγής οικονομικής χρήσης, τα ταμεία του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 5 Ιανουαρίου 2018.

29 Δεκεμβρίου 2017

Λειτουργία κεντρικού ΚΕΠ

Το ΚΕΠ στο παλιό Δημαρχείο πάνω από την Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου σήμερα Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου 2017 θα λειτουργήσει μέχρι τις 18:00 και το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 μέχρι τις 12:00 … Διαβάστε περισσότερα

28 Δεκεμβρίου 2017

Προγράμματα «Άθληση για όλους»

Ο Δήμος  Καρπενησίου ανακοινώνει ότι  στις  8/1/2018   αρχίζουν τα προγράμματα «Άθληση για Όλους». Η συμμετοχή των αθλούμενων είναι δωρεάν  και το μόνο που απαιτείται  είναι αίτηση συμμετοχής και ιατρική γνωμάτευση … Διαβάστε περισσότερα

27 Δεκεμβρίου 2017

Διακήρυξη του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου, διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), σύμφωνα με το N. 4412/2016, για την ανάθεση του έργου «ΚΕΙΜΗΛΙΑΡΧΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ » με προϋπολογισμό 676.820.20ευρώ … Διαβάστε περισσότερα

22 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, τριών (3) Χειριστών ΜΕ για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για τη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου

Σήμερα Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 το Δημοτικό Κολυμβητήριο θα παραμείνει κλειστό.

21 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση λειτουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ

Αύριο Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 κλειστά θα παραμείνουν τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΜΕΑ.

21 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση λειτουργίας σχολείων

Αύριο Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνουν κλειστά. Οι Παιδικοί Σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά.

21 Δεκεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για λειτουργία σχολείων

Όλα τα σχολεία του Δήμου Καρπενησίου, σήμερα Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου, θα ανοίξουν στις 9:00 λόγω χιονόπτωσης.

12 Δεκεμβρίου 2017

Διανομή νωπών κρεάτων

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους(ΤΕΒΑ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας παραλαμβάνει σήμερα Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 νωπά κρέατα. Η διανομή των προϊόντων θα γίνει μέσω των … Διαβάστε περισσότερα

11 Δεκεμβρίου 2017

«Ημέρα Προσφοράς και Αγάπης» Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου, ως δομή προσφοράς στην τοπική κοινωνία και αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε σπιτικό, σας καλεί να δείξετε έμπρακτα την υποστήριξή σας στους ανθρώπους … Διαβάστε περισσότερα

8 Δεκεμβρίου 2017

Πίνακες κατάταξης Προγράμματος «Άθληση για όλους»

Αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δημαρχείου Καρπενησίου οι Πίνακες Κατάταξης υποψηφίων πτυχιούχων φυσικής αγωγής για τα Προγράμματα «Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018. Η αποκλειστική δεκαήμερη προθεσμία υποβολής ενστάσεων ξεκινά την … Διαβάστε περισσότερα

4 Δεκεμβρίου 2017

Διανομή νωπών κρεάτων

Συνεχίζεται το Πρόγραμμα του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ). Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας παραλαμβάνει την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 νωπά κρέατα.   Η διανομή των προϊόντων θα γίνει μέσω … Διαβάστε περισσότερα

4 Δεκεμβρίου 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Γ΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Γ΄ τριμήνου έτους 2017.

28 Νοεμβρίου 2017

Ντοκιμαντέρ στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης Κορυσχάδων

Με αφορμή τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την κήρυξη της Επανάστασης του 1821, θα πραγματοποιηθεί από τη Βουλή των Ελλήνων σειρά εκδηλώσεων και δράσεων προκειμένου να αναδειχθεί μεταξύ άλλων και … Διαβάστε περισσότερα

28 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα παρουσίασης Κοινωνικών Δομών του Δήμου 29 Νοεμβρίου 2017

Ημερίδα παρουσίασης Κοινωνικών Δομών του Δήμου 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 17:30 στο χώρο του ΚΑΠΗ

27 Νοεμβρίου 2017

Διανομή τροφίμων

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ως μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενημερώνουν τους δικαιούχους (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΕΑ-ΤΕΒΑ), ότι θα πραγματοποιηθεί … Διαβάστε περισσότερα

22 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για επαναληπτική δημοπρασία

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται με επαναληπτική φανερή προφορική και μειοδοτική δημοπρασία, να προχωρήσει στην μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλου), σύμφωνα με τους όρους της 16402/21-10-2017 διακήρυξης Δημάρχου Καρπενησίου. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

22 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τεσσάρων (4) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση των Προγραμμάτων » Άθληση για όλους» περιόδου 2017-2018 … Διαβάστε περισσότερα

17 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη ενός Εργάτη Γενικών Καθηκόντων

Ο ∆ήµαρχος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών, ΑΠΟΦΑΣΗ

15 Νοεμβρίου 2017

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας για διάστημα δύο μηνών

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει τη πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για διάστημα δύο μηνών, ειδικότητες 1 ΥΕ Καθαριστριών Εσωτερικών Χώρων και 1 ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων. ΚΑΤΕΒΆΣΤΕ … Διαβάστε περισσότερα

14 Νοεμβρίου 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Σεπτεμβρίου  – Οκτωβρίου  2017 θα καταβάλλονται από την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου  2017.

13 Νοεμβρίου 2017

Μίσθωμα επιλέξιμων βοσκήσιμων εκτάσεων για το έτος 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημερώνουμε τους κτηνοτρόφους του Δήμου Καρπενησίου, ότι στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pste.gov.gr και στη θέση: «Θέλω να μάθω το μίσθωμά μου για τις βοσκήσιμες εκτάσεις», … Διαβάστε περισσότερα

1 Νοεμβρίου 2017

Ανακοίνωση αναβολής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του κυλικείου του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου

ΑΝΑΒΟΛΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  Η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ             Γνωστοποιεί την αναβολή της κλειστής, πλειοδοτική και με σφραγισμένες προσφορές δημοπρασίας  για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Συνεδριακού Κέντρου Καρπενησίου, που επρόκειτο να … Διαβάστε περισσότερα

1 Νοεμβρίου 2017

Σεμινάριο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες

Το Ελληνικό Κολλέγιο Γενικών Ιατρών (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) σας προσκαλεί να συμμετέχετε στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες. Πρώτες Βοήθειες είναι η αρχική φροντίδα, που παρέχεται από παρευρισκόμενο άτομο στο θύμα  … Διαβάστε περισσότερα

27 Οκτωβρίου 2017

Δημοπρασία για μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση κτηνοτροφικής εγκατάστασης (στάβλος), που θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης των ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων του … Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού οδικού δικτύου … Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια pellet ξύλου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ανοικτό συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια … Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση

Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι επειδή το Σάββατο 28 Οκτωβρίου 2017, είναι αργία, λόγω της εθνικής εορτής,  η λαϊκή αγορά θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27  Οκτωβρίου 2017  

25 Οκτωβρίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών 2017-2018»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικόδιαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση καιρικών συνθηκών … Διαβάστε περισσότερα

25 Οκτωβρίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Η Πρόεδρος της ΕΚΕΠΠΠΑΔΗΚ Προκηρύσσει πλειοδοτική δημοπρασία με κλειστές προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου … Διαβάστε περισσότερα

12 Οκτωβρίου 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΑΜΠΛΙΑΝΗΣ».

11 Οκτωβρίου 2017

Πρόσληψη ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων για 2 μήνες

Την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για διάστηµα δύο (2) µηνών, όπως φαίνεται παρακάτω ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων Έργων .

10 Οκτωβρίου 2017

Ημερίδα παρουσίασης κοινωνικών δομών στις 14 Οκτωβρίου 2017

Ημερίδα παρουσίασης των κοινωνικών δομών του Δήμου Καρπενησίου στις 14 Οκτωβρίου 2017 ώρα 17.30 στο Μουσείο Κων. και Αλέξ. Τσάτσου- Λαογραφικό Μουσείο στην Αγία Τριάδα .

10 Οκτωβρίου 2017

Γιορτή Κάστανου 15 Οκτωβρίου 2017 στην Αγία Τριάδα

Γιορτή Κάστανου στις 15 Οκτωβρίου 2017 στην Αγία Τριάδα στις 12 το μεσημέρι . Σας περιμένουμε !

9 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση για φιλοξενία ζώου

Ο Δήμος Καρπενησίου αναζητεί εθελοντή φιλόζωο, ο οποίος προτίθεται να διαθέσει χώρο φιλοξενίας και λίγο από τον ελεύθερο χρόνο του, ώστε να ολοκληρωθεί η θεραπεία σε αδέσποτο αρσενικό ημίαιμο σκύλο, … Διαβάστε περισσότερα

5 Οκτωβρίου 2017

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Την Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 10:00:00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (ΚΗΣΚ) για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου  «Εσωτερική οδοποιία ΤΚ … Διαβάστε περισσότερα

4 Οκτωβρίου 2017

Διακήρυξη Διαγωνισμού για εκμίσθωση σχολικού κυλικείου σχολικής κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ Καρπενησίου

Η Ενιαία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του κυλικείου  της σχολικής κοινότητας 1ου ΕΠΑΛ  Καρπενησίου. Ο  … Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΤΚ ΣΕΛΛΩΝ«. Παρακάτω παρατίθενταθαι τα σχετικά έγγραφα: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για το Κολυμβητήριο

Σας ανακοινώνουμε ότι το Κλειστό Κολυμβητήριο θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα  16 Οκτωβρίου 2017 .

27 Σεπτεμβρίου 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στην Αγία Παρασκευή ΤΚ Δομιανών

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη 1)Την υπ’ αριθμ. 308/2017 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του  δημοτικού καταστήματος  που βρίσκεται  στην Αγία Παρασκευή της Τοπικής Κοινότητας Δομιανών. 2) … Διαβάστε περισσότερα

27 Σεπτεμβρίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο μονάδων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Η παρούσα πρόσκληση αφορά την εκδήλωση ενδιαφέροντος για δύο μονάδες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το έγγραφο της πρόσκλησης καθώς και την τεχνική περιγραφή των Η/Υ μπορείτε να τα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους: … Διαβάστε περισσότερα

25 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση στα πλαίσια της πρόσκλησης χορήγησης πρόσθετων Αξιών Τοποθέτησης – Vouchers

Σε σχετική ανακοίνωση η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. και στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018, καλεί τους υποψηφίους, οι οποίοι συμμετείχαν … Διαβάστε περισσότερα

21 Σεπτεμβρίου 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Ιουλίου – Αυγούστου 2017 θα καταβάλλονται από την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017.

18 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση

Από το Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι επειδή το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017 τιμάται η μνήμη του Αγίου Νικολάου του Καρπενησιώτη και η ημέρα αυτή έχει καθιερωθεί ως ημέρα τοπικής αργίας, … Διαβάστε περισσότερα

18 Σεπτεμβρίου 2017

Ανακοίνωση για Παιδικούς Σταθμούς

Σας ενημερώνουμε ότι η γραμματεία του Παιδικού Σταθμού θα λειτουργεί κάθε Τρίτη από 11:00 έως 15:00 στο χώρο του Παιδικού Σταθμού Απόλλωνος 6, τηλ. επικοινωνίας 2237022506.

1 Σεπτεμβρίου 2017

Αποτελέσματα και ημερομηνίες προσέλευσης παιδιών των Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό Έτος 2017-2018

Ο Δήμος Καρπενησίου προκειμένου να ικανοποιήσει  το συνολικό αριθμό των αιτήσεων που γίναμε στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου συμπεριλαμβανομένου και του ΒΝΣ –ΟΑΕΔ Καρπενησίου  προέβη: Α) Στη δημιουργία βρεφικού … Διαβάστε περισσότερα

29 Αυγούστου 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΛΕΙΤΣΟΥ», συνολικού προυπολογισμού 23.500 ευρώ. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 12/9/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00. … Διαβάστε περισσότερα

23 Αυγούστου 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Β΄τριμήνου έτους 2017.

23 Αυγούστου 2017

Διακήρυξη όρων Δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Φουρνάς

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του ξενώνα στην Τοπική Κοινότητα Φουρνάς. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

22 Αυγούστου 2017

Ρύθμιση οφειλών

Σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν. 4483/2017, οι οφειλέτες του Δήμου Καρπενησίου μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους που έχουν ήδη βεβαιωθεί, ή που … Διαβάστε περισσότερα

21 Αυγούστου 2017

Δράση » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

Οι ωφελούμενοι της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» να προσέλθουν στο Νέο Δημαρχείο, Ύδρας 6  και στην υπάλληλο κ. Αγγελική Μπέσσα μέχρι την Παρασκευή 25 Αυγούστου 2017 προκειμένου … Διαβάστε περισσότερα

17 Αυγούστου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «Συντήρηση επισκευή δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δημοτικών Ενοτήτων»για την κάλυψη των … Διαβάστε περισσότερα

16 Αυγούστου 2017

Αυξημένος Κίνδυνος πυρκαγιάς

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Παρακαλούμε τους δημότες μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες … Διαβάστε περισσότερα

10 Αυγούστου 2017

Πρόσληψη Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Χειριστή Μ.Ε. για τη Δ.Ε. Κτημενίων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για τις ανάγκες Πυροπροστασίας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ … Διαβάστε περισσότερα

8 Αυγούστου 2017

Διανομή πορτοκαλιών για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ως μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενημερώνουν τους δικαιούχους (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΕΑ-ΤΕΒΑ), ότι θα πραγματοποιηθεί … Διαβάστε περισσότερα

3 Αυγούστου 2017

Διανομή φρούτων για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

Οι δικαιούχοι των ΚΕΑ-ΤΕΒΑ θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν τα φρούτα που δικαιούνται και το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017 από τις 9:00 έως τις 13:30.

1 Αυγούστου 2017

Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι οι  ημερομηνίες  προσέλευσης των παιδιών καθώς και η τοποθέτηση τους στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου συμπεριλαμβανόμενου και του  ΒΝΣ-ΟΑΕΔ Καρπενησίου  θα γίνει την Παρασκευή … Διαβάστε περισσότερα

1 Αυγούστου 2017

Διανομή φρούτων για τους δικαιούχους ΚΕΑ-ΤΕΒΑ

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας και οι Δήμοι Καρπενησίου και Αγράφων ως μέλη της Κοινωνικής Σύμπραξης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, ενημερώνουν τους δικαιούχους (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικό παντοπωλείο, ΚΕΑ-ΤΕΒΑ), ότι θα πραγματοποιηθεί … Διαβάστε περισσότερα

31 Ιουλίου 2017

Συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά

Με το έργο αυτό προβλέπεται η συντήρηση μονοπατιού από Ι.Μ. Προυσού προς Μαύρη Σπηλιά με την  αποκατάσταση της πεζογέφυρας στην αρχή του μονοπατιού κάτω από το πάρκινγκ της Ι. Μονής η … Διαβάστε περισσότερα

25 Ιουλίου 2017

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Πρόκειται για τις εργασίες που απαιτούνται για την διαπλάτυνση τμήματος του κεντρικού δρόμου από την είσοδο του χωριού έως την πλατεία Αμπελίων. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ … Διαβάστε περισσότερα

23 Ιουλίου 2017

«Βουνο…παιχνιδίσματα» Πρόγραμμα τελευταίας εβδομάδας

“ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ   ΒΟΥΝΟ..ΠΑΙΧΝΙΔΙΣΜΑΤΑ!!!” Αγαπητοί Γονείς, Για την τελευταία εβδομάδα (24- 28 Ιουλίου) το αναλυτικό πρόγραμμα για τα «Βουνο..παιχνιδίσματα» έχει ως εξής: Δευτέρα 24 Ιουλίου έως Παρασκευή 28 Ιουλίου ΗΜΕΡΑ/ΩΡΑ … Διαβάστε περισσότερα

23 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα Παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου Σχολικού Έτους 2017- 2018

Αποτελέσματα παιδικών Σταθμών Δήμου Καρπενησίου για το Σχολικό Έτος 2017-2018 συμπεριλαμβανομένου και του ΒΝΣ –ΟΑΕΔ Καρπενησίου. Οι γονείς, που υπέβαλαν αίτηση στην ΕΕΤΑΑ Α.Ε για τη δράση «Εναρμόνιση οικογενειακής και … Διαβάστε περισσότερα

19 Ιουλίου 2017

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Συντήρηση Οχημάτων και μηχανημάτων»

Αφορά το συνοποτικπό διαγωνισμό για τη συντήρηση οχημ΄των και μηχανημάτων για το έτος 2017. Εδώ θα βρείτe όλα τα σχετικά έγγραφα

18 Ιουλίου 2017

Επαναληπτικός Συνοπτικός διαγωνισμός για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

Τεύχη δημοπράτησης για τον: Επαναληπτικό Συνοπτικό διαγωνισμό για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»  ΟΜΑΔΑ Α΄ (Εργασία καθαρισμού με χρήση διαμορφωτήρα (γκρέιντερ) από 160HP έως 190HP με … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουλίου 2017

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΤΚ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΣΥ … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουλίου 2017

Καταβολή προνοιακών επιδομάτων

Τα προνοιακά επιδόματα του διμήνου Μαϊου- Ιουνίου 2017 θα καταβάλλονται από την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2017.

13 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση για τους Παιδικούς Σταθμούς

Από τον Δήμο Καρπενησίου ανακοινώνεται ότι οι γονείς που έχουν υποβάλει αίτημα τόσο για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου όσο και μέσω ΕΕΤΤΑ Α.Ε. για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουλίου 2017

ΓΙΟΡΤΕΣ ΔΑΣΟΥΣ 2017 ( Πρόγραμμα εκδηλώσεων)

Γιορτές Δάσους 2017! Ένα πολιτιστικό καλοκαίρι σε όλο τον Δήμο Καρπενησίου γεμάτο συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, ήθη και έθιμα, ιστορία και παράδοση, βραδιές διασκέδασης και ψυχαγωγίας! Έλατε στον Δήμο Καρπενησίου για … Διαβάστε περισσότερα

12 Ιουλίου 2017

Ανακοίνωση αλλαγής προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα»

Την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 9:30 τα παιδιά θα παραμείνουν στον χώρο του σχολείου αντί για το Αθλητικό Κέντρο.

9 Ιουλίου 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα. Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας 2ης περιόδου

Αγαπητοί γονείς, Το πρόγραμμα της 2ης εβδομάδας της 2ης περιόδου που ξεκινάει τη Δευτέρα 10 Ιουλίου και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 14 Ιουλίου έχει ως εξής: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

7 Ιουλίου 2017

Καρπενήσι Mountainball 3on3 21 και 22 Ιουλίου 2017

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ: 1000μ υψόμετρο 4η καθαρότερη ατμόσφαιρα παγκοσμίως. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί την πρώτη επιλογή για την προετοιμασία Ελληνικών και Ξένων Αθλητικών Συλλόγων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός) συμπεριλαμβανομένων και της Εθνικής μας … Διαβάστε περισσότερα

5 Ιουλίου 2017

Αποτελέσματα για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»

  H EETAA AE ανακοίνωσε τα οριστικά αποτελέσματα για τη δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 . Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα  www.eetaa.gr  και με … Διαβάστε περισσότερα

1 Ιουλίου 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα – Πρόγραμμα 1ης εβδομάδας νέας περιόδου

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου, «Βουνο..παιχνιδίσματα», όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να ζωγραφίσουν και να αθληθούν! Για την πρώτη εβδομάδα (3- 7 Ιουλίου) το αναλυτικό πρόγραμμα για τα «Βουνο..παιχνιδίσματα» έχει ως εξής

30 Ιουνίου 2017

Aνακοίνωση για αιτήσεις στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και Γεύματα Αγάπης

Σας γνωρίζουμε ότι η υποβολή των αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ξεκινάει από την Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017 έως και την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 και θα κατατίθενται στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Καρπενησίου (περιοχή Αγίου Γεωργίου) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 9:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ..

29 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων δυνητικά ωφελούμενων του προγράμματος της ΕΕΤΑΑ Α.Ε.

H EETAA A.E. ανακοίνωσε τους  προσωρινούς πίνακες αιτήσεων των δυνητικά ωφελούμενων με πλήρη και ελλιπή φάκελο δικαιολογητικών. Οι  ωφελούμενοι  μπορούν να μπουν στην  ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ και με την εισαγωγή … Διαβάστε περισσότερα

28 Ιουνίου 2017

Διανομή φρούτων στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΕΒΑ

Η διανομή των φρούτων του προγράμματος ΤΕΒΑ που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα αναβάλλεται λόγω κωλύματος.

28 Ιουνίου 2017

Διανομή τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου θα διανέμει τρόφιμα από σήμερα Τετάρτη 28 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 31 Ιουλίου 2017 καθημερινά από τις 10:00 έως τη 13:00.

27 Ιουνίου 2017

Ανακοίνωση αλλαγής προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης Παιδιών

Την Τετάρτη 28/6 και Πέμπτη 29/6 τα παιδιά θα πάνε την ίδια ώρα στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ στο Προπονητικό Κέντρο αντί στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στο Κεφαλόβρυσο ,λόγω υψηλών θερμοκρασιών … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2017

Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου στις 27.6.2017

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 , σχετικές με τις «Αρμοδιότητες Δημάρχου» 2. Την 267/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Καρπενησίου 3. Την αριθμ.16499/22-10-2015 … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2017

Υπενθύμιση για παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

Υπενθυμίζουμε τους κτηνοτρόφους στους οποίους κατανεμήθηκαν βοσκήσιμες γαίες εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Καρπενησίου, να προσέλθουν έως 30 Ιουνίου 2017 στο Νέο Δημαρχείο του Δήμου, προκειμένου να λάβουν  γνώση και να παραλάβουν … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2017

Υπενθύμιση για Ζώο με Λεϊσμανίαση

Υπενθυμίζουμε ότι αναζητείται χώρος φιλοξενίας για το τσοπανόσκυλο της φωτογραφίας, το οποίο πάσχει από λεϊσμανίαση. Περισσότερες πληροφορίες εδώ

26 Ιουνίου 2017

Εξόδιος ακολουθία Κώστα Λιάπη

Αύριο Τρίτη 27 Ιουνίου 2017 στις 16:00 στον Ι.Ν. Αγίας Ειρήνης στο Γαλάτσι θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία για τον Κωνσταντίνο Λιάπη. Θα ακολουθήσει η ταφή στο 2ο Νεκροταφείο Αθηνών … Διαβάστε περισσότερα

26 Ιουνίου 2017

Ετήσια εμποροπανήγυρη 2017

    Σας ενημερώνουμε ότι, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος θα πραγματοποιηθεί στην πόλη του Καρπενησίου η ετήσια εμποροπανήγυρη  από 30 Ιουλίου μέχρι και 3 Αυγούστου. Οι τιμές των … Διαβάστε περισσότερα

25 Ιουνίου 2017

9η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δημοτικού Συμβουλίου

Έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση πραγματοποίησε το Δημοτικό Συμβούλιο με αφορμή την απώλεια του Κώστα Λιάπη. ΑΠΟΦΑΣΗ  

25 Ιουνίου 2017

Βαθιά θλίψη

Βαθιά θλίψη! «‘Εφυγε» ο δικός μας Κώστας Λιάπης…

25 Ιουνίου 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα- Πρόγραμμα 2ης εβδομάδας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η πρώτη εβδομάδα του καλοκαιρινού προγράμματος απασχόλησης του Δήμου Καρπενησίου, «Βουνο..παιχνιδίσματα», όπου τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν, να ζωγραφίσουν και να αθληθούν!

23 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ»

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΠΡΟΥΣΟΥ»: α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, β) η περίληψη του διαγωνισμού γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού. δ) η τεχνική … Διαβάστε περισσότερα

23 Ιουνίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»

Παρακάτω παρατίθενται όλα τα έγγραφα σχετικά με το διαγωνισμό για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ»: α) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης, β) η περίληψη του διαγωνισμού γ) η διακήρυξη του διαγωνισμού. δ) η τεχνική … Διαβάστε περισσότερα

21 Ιουνίου 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει Συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ »

21 Ιουνίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία»

O Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει τη διενέργεια συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή προσφοράς για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για καθαρισμό δρόμων για πυροπροστασία» για … Διαβάστε περισσότερα

21 Ιουνίου 2017

Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού για το έργο «ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο27 του Ν.4412/16 για την επιλογή αναδόχου του έργου «Νέο κτίριο στο χώρο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου» συνολικού προϋπολογισμού … Διαβάστε περισσότερα

20 Ιουνίου 2017

Παραλαβή εντύπων κατανομής βοσκοτόπων

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Τμήμα Τοπικής Οικονομίας του Δήμου Καρπενησίου ανακοινώνει ότι παρελήφθησαν από τη Δ.Α.Ο.Κ της Π.Ε. Ευρυτανίας, οι ονομαστικές καταστάσεις κατανομής των επιλέξιμων βοσκοτόπων για το έτος 2016. Καλούνται … Διαβάστε περισσότερα

18 Ιουνίου 2017

Βουνο…παιχνιδίσματα- Πρόγραμμα εβδομάδας

Από την Δευτέρα 19 Ιουνίου και για έξι εβδομάδες ΒΟΥΝΟ…ΠΑΙΧΝΙΔΙΖΟΥΜΕ!!!

16 Ιουνίου 2017

Πρόσκληση για τη χορήγηση είκοσι (20) συνολικά επαγγελματικών αδειών υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας πρόκειται να χορηγήσει είκοσι ( 20) άδειες υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου για το έτος 2017. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

15 Ιουνίου 2017

Λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου θα μοιράσει τρόφιμα από τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017.

15 Ιουνίου 2017

Πρόσληψη τριών (3) Χειριστών Μηχανημάτων Έργων 3μηνης διάρκειας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας τριών (3) μηνών τριών Χειριστών Μηχανημάτων Έργων για τις ανάγκες της Πυροπροστασίας. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 23/6/2017.

15 Ιουνίου 2017

Ζώο με λεϊσμανίαση

     Από το συνεργείο του Δήμου Καρπενησίου περισυλλέχθηκε αρσενικό ημίαιμο τσοπανόσκυλο, χρώματος άσπρου-καφέ το οποίο βρέθηκε θετικό στη νόσο της λεϊσμανίασης. Αναζητούνται εθελοντές φιλόζωοι που επιθυμούν να διαθέσουν χώρο φιλοξενίας … Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουνίου 2017

Πρόσληψη προσωπικού για το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας έως δύο μήνες ενός ατόμου ειδικότητας ΠΕ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ για την υλοποίηση του προγράμματος Καλοκαιρινής Απασχόλησης » Βουνο…παιχνιδίσματα» παιδιών … Διαβάστε περισσότερα

14 Ιουνίου 2017

Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου

Σας ενημερώνουμε ότι το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου θα κλείσει την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. Καλό καλοκαίρι!

13 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

Όσοι γονείς ενδιαφέρονται να δηλώσουν τη συμμετοχή των παιδιών τους για την πρώτη περίοδο του Προγράμματος Καλοκαιρινή Απασχόληση » Βουνο…παιχνιδίσματα» διάρκειας από Δευτέρα 19 έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017, παρακαλούνται … Διαβάστε περισσότερα

13 Ιουνίου 2017

Το Καρπενήσι στην κορυφή του κόσμου- Ανάπλαση εμπορικού κέντρου Καρπενησίου

Το Καρπενήσι στην κορυφή του κόσμου Μία από τις τρεις κορυφαίες θέσεις διάκρισης κατέκτησε το Καρπενήσι στον Διεθνή Aρχιτεκτονικό Διαγωνισμό «UIAFriendlyandInclusiveSpacesAwards – Φιλικοί και Ανοιχτοί Χώροι σε όλους»που διεξάγεται κάθε τρία … Διαβάστε περισσότερα

8 Ιουνίου 2017

Παράταση αιτήσεων για τη δράση » Εναρμόνιση Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής 2017-2018″

Δόθηκε παράταση υποβολής αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017. Μπορείτε να δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α εδώ.

7 Ιουνίου 2017

Ευχαριστίες στους κατοίκους Τ.Κ. Φουρνά

Ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση τους κατοίκους της Τ.Κ. Φουρνάς για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε στην ύδρευσή τους από τις χθεσινές καταρρακτώδεις βροχές. Το πρόβλημα αποκαταστάσθηκε πλήρως χάρι στην έγκαιρη … Διαβάστε περισσότερα

6 Ιουνίου 2017

Καλή επιτυχία στις Πανελλήνιες!

Θερμές ευχές σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της Γ’ Λυκείου που ξεκινούν σήμερα τον δικό τους αγώνα στις Πανελλήνιες εξετάσεις να έχουν καλή επιτυχία και δύναμη. Ευχόμαστε η … Διαβάστε περισσότερα

2 Ιουνίου 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων εκτός προβολής καταστημάτων στην κεντρική πλατεία Καρπενησίου και στην πλατεία «Δοξιάδη» στην Τ. Κ. Μικρού Χωριού … Διαβάστε περισσότερα

1 Ιουνίου 2017

Πρόγραμμα ανακύκλωσης σχολικών βιβλίων

Ο Δήμος Καρπενησίου σε συνεργασία με τον Περιφερειακό Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.  και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων ( ΙΤΥΕ) – Διόφαντος, φορέα του Υπουργείου Παιδείας συμμετέχει στο Πρόγραμμα … Διαβάστε περισσότερα

31 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης «Βουνο…παιχνιδίσματα»

Ο Δήμος Καρπενησίου  διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά το Πρόγραμμα Καλοκαιρινής Απασχόλησης, «Βουνο..παιχνιδίσματα»,  για παιδιά ηλικίας 5 έως 12 χρόνων. Το Πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τις 19 Ιουνίου έως τις … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαΐου 2017

Κάλεσμα εθελοντών για τα «Μποτσάρεια 2017»

Εν όψει των προετοιμασιών για τα «Μποτσάρεια 2017» που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 4 και το Σάββατο 5 Αυγούστου 2017, ο Δήμος Καρπενησίου στην προσπάθεια του για καλύτερη οργάνωση καλεί … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση

Ο Δήμος Καρπενησίου παρακαλεί όλους τους ιδιοκτήτες άχτιστων οικοπέδων να καθαρίσουν των χώρο τους καθώς έχουν την πλήρη ευθύνη και υποχρέωση αυτών.

30 Μαΐου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς του Δήμου Καρπενησίου

Παρακάτω παρατίθενται τα σχετικά έγγραφα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Άιτημα ανάθεσης προμήθειας Τεχνική Περιγραφή

25 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση για Κοινωνικό Παντοπωλείο

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρπενησίου θα παραμείνει κλειστό από τη Δευτέρα 29 Μαΐου έως και την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017 λόγω εργασιών συντήρησης του κτιρίου.

25 Μαΐου 2017

Πρόγραμμα » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018″

O Δήμος Καρπενησίου  σας ενημερώνει ότι συμμετέχει στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2017-2018» που υλοποιείται από την Ε.Ε.Ε.Τ.Α  και προσκαλεί τις ωφελούμενες μητέρες από την Πέμπτη  25  Μαΐου  2017 … Διαβάστε περισσότερα

23 Μαΐου 2017

Κλειστή η οδός Εθνικής Αντιστάσεως 24/05/2017

Κλειστή θα παραμείνει την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017  η οδός Εθνικής Αντιστάσεως από το ύψος του ΟΤΕ μέχρι το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας από τις 09:00 έως τις 11:00 … Διαβάστε περισσότερα

22 Μαΐου 2017

Προνοιακά επιδόματα

Τα προνοιακά επιδόματα β’ διμήνου Μαρτίου- Απριλίου θα καταβληθούν από Πέμπτη 25 Μαΐου 2017.

19 Μαΐου 2017

Αιτήσεις εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ.ΕΤ.2017-2018  Αρχίζουν οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής των βρεφών και νηπίων για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Καρπενησίου για … Διαβάστε περισσότερα

19 Μαΐου 2017

Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΕΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ‘ΜΥΛΟΙ’ ΤΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν για την διάνοιξη δρόμου στην περιοχή «Μύλοι» της επέκτασης του σχεδίου πόλεως του Δήμου Καρπενησίου.     Ο προϋπολογισμός του … Διαβάστε περισσότερα

18 Μαΐου 2017

73η Επέτειος από την Σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου Κορυσχάδων

Εκδηλώσεις εορτασμού για τα 73 χρόνια από τη σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου στους Κορυσχάδες  Την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00, θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις εορτασμού για τη συμπλήρωση … Διαβάστε περισσότερα

16 Μαΐου 2017

Αιτήσεις συμμετοχής για τον δημοτικό λαχανόκηπο

Για πέμπτη συνεχή χρονιά ο Δήμος Καρπενησίου στο πλαίσιο των κοινωνικών του δράσεων και συνυπολογίζοντας τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, οργανώνει και φέτος το «Δημοτικό Λαχανόκηπο» και καλεί τους δημότες του … Διαβάστε περισσότερα

12 Μαΐου 2017

Διακήρυξη δημοσίου διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου»

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προκηρύσσει Δημόσιο Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) με τίτλο: «Υπηρεσίες συλλογής, μεταφοράς και μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Καρπενησίου», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών από την υπογραφή της σύμβασης.

11 Μαΐου 2017

Γνωστοποίηση- Πρόσκληση κλήρωσης ισοβαθμούντων υποψηφίων για τη ΣΟΧ1/2017

Ορισμός Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιας κλήρωσης μεταξύ ισοβαθμούντων της ΣΟΧ 1/2017 Ανακοίνωσης του Δήμου Καρπενησίου, με κωδικό θέσης 102 και ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ) & Διενέργεια Δημόσιας Κλήρωσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού καταστήματος στη περιοχή Κεφαλόβρυσο

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου έχοντας υπόψη 1)Την υπ’ αριθμ. 460/2016 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου όπου αποφασίστηκε η εκμίσθωση του  δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην περιοχή Κεφαλόβρυσο, στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου. 2) … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ 2/2017

«Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2017 του Δήμου Καρπενησίου. Κατά των πινάκων … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση πινάκων κατάταξης υποψηφίων για την ΣΟΧ1/2017

«Αναρτήθηκαν σήμερα Τετάρτη 10 Μαΐου 2017 στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου Καρπενησίου (Ύδρας 6, 36100 Καρπενήσι) οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας υποψηφίων της Ανακοίνωσης ΣΟΧ1/2017 του Δήμου Καρπενησίου. Κατά των πινάκων αυτών … Διαβάστε περισσότερα

10 Μαΐου 2017

1ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΚΕΔΕ CITY CHALLENGE – CROWDHACKATHON #SMARTCITY

H KEΔΕ στο πλαίσιο της αποστολής της για την συνεχή ανάπτυξη και ενίσχυση των Δήμων σας προσκαλεί στη διαβούλευση για τον 1ο Μαραθώνιο Ανάπτυξης Εφαρμογών crowdhackathon #smartcity,  ο οποίος διοργανώνεται … Διαβάστε περισσότερα

9 Μαΐου 2017

Ανακοίνωση προς τις ωφελούμενες της δράσης » Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής » έτους 2017-2018

Κατόπιν ανακοινώσεως που  εξέδωσε η ΕΕΤΑΑ,  για φέτος η διαδικασία για τη δράση « Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για το έτος 2017-2018 αρχίζει τον Μάιο. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη … Διαβάστε περισσότερα

9 Μαΐου 2017

Λειτουργία Κολυμβητηρίου λόγω διεξαγωγής Final 4

Το Δημοτικό Κολυμβητήριο Καρπενησίου θα παραμείνει κλειστό από την Τετάρτη 17 έως και τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 λόγω διεξαγωγής του Final 4 πόλο ανδρών που θα πραγματοποιηθεί 19-20 Μαΐου … Διαβάστε περισσότερα

5 Μαΐου 2017

«Γνωριμία με τα μανιτάρια της Ευρυτανίας » από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καρπενησίου δημιούργησε ένα πολύ ενδιαφέρον λεύκωμα με τίτλο «Γνωριμία με τα μανιτάρια της Ευρυτανίας» , το οποίο μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ: https://issuu.com/525588/docs/ebook_mushrms_teliko

2 Μαΐου 2017

Δημοσίευση απολογιστικών στοιχείων εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2017

Διαβάστε την απόφαση έγκρισης με τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων-εξόδων Α΄τριμήνου έτους 2017.

26 Απριλίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να προβεί στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας  και ευπρεπισμού  για τις ανάγκες  του Δήμου  και Νομικών Προσώπων». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

25 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση για αποζημιώσεις από παγετό και χαλαζόπτωση

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις αποζημίωσης από ΠΑΓΕΤΟ & ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ που σημειώθηκε στις 21 & 22 Απριλίου 2017 αντίστοιχα  στη Δ.Κ. Καρπενησίου για Καρυδιές & Καστανιές. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

25 Απριλίου 2017

Έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ»

Τεύχη δημοπράτησης για το έργο «ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 530.803,67€ Η παρούσα μελέτη αφορά την αποκατάσταση υφιστάμενου κτιρίου και ανέγερση πρόσθετου νέου, εντός του οικισμού Βελωτά Ευρυτανίας, και μετατροπής του σε χώρο … Διαβάστε περισσότερα

25 Απριλίου 2017

Διακήρυξη όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση ποδοσφαιρικών γηπέδων στη Δ. Κ. Καρπενησίου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου προβαίνει σε δημοπρασία πλειοδοτική φανερή και προφορική για την εκμίσθωση γηπέδων στη Δημοτική Κοινότητα Καρπενησίου. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

24 Απριλίου 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 25.000,00 € Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ … Διαβάστε περισσότερα

24 Απριλίου 2017

Προκήρυξη για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΚ ΔΟΜΝΙΣΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΚΟΠΙΑΣ».

21 Απριλίου 2017

7ο Τουρνουά Μπάσκετ

Τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 ξεκινά το 7ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου. Ο πρώτος αγώνας ανάμεσα στον Πρωτέα και την Παρέα B.C. θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 24 Απριλίου 2017 … Διαβάστε περισσότερα

18 Απριλίου 2017

Προκήρυξη για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»

Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή και την συντήρηση δημοτικών κτιρίων στο Δήμο Καρπενησίου από φθορές που προκλήθηκαν από Θεομηνία. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά … Διαβάστε περισσότερα

18 Απριλίου 2017

Προκήρυξη για το έργο «Εσωτερική Οδοποιία ΔΕ Καρπενησίου»

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά  εργασίες εργασίες για τη βελτίωση και διαπλάτυνση βατότητας δρόμων στην πόλη του Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΥΔ … Διαβάστε περισσότερα

12 Απριλίου 2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγκατάσταση εργοστασίων εμφιαλώσεως επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών στο Δήμο Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να αξιοποιήσει τις πλούσιες υδάτινες πηγές του, την καθαρότητα και την ποιότητά τους, παραχωρώντας δικαιώματα εμπορίας για την εγκατάσταση εμφιαλωτηρίων επιτραπέζιου νερού και παρασκευής αναψυκτικών.  Για … Διαβάστε περισσότερα

11 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση Δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ( ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ( ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Ε. Δομνίστας Δ. Καρπενησίου Π. Ε. Ευρυτανίας

Ο Δήμος Καρπενησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Ύδρας 6, Προφήτης Ηλίας, 36100 Καρπενήσι, αρμόδιος υπάλληλος: Μπαντή Μαρία, τηλ. επικ.: 22373 50081), ως αρχή σχεδιασμού του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης … Διαβάστε περισσότερα

7 Απριλίου 2017

Προκήρυξη για το έργο «Κατασκευή νέου παταριού στο Κοιμητήριο Καρπενησίου»

Η παρούσα μελέτη του έργου αφορά στην κατασκευή παταριού και στη διαμόρφωση νέων θέσεων ταφής στο Δημοτικό Κοιμητήριο Καρπενησίου. Παρακάτω παρατίθενται όλα τα σχετικά έγγραφα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ … Διαβάστε περισσότερα

7 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια Η/Υ και λοιπών συσκευών μηχανογράφησης

Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά την προμήθεια πολυμηχανημάτων, εκτυπωτών, οθονών, φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών ανταλλακτικών και αναλωσίμων Η/Υ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες μηχανογράφησης του Δήμου Καρπενησίου. Παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2017

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για το έργο: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ προυπολογισμού 50.000ευρώ με το ΦΠΑ

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). Το … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2017

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για την προμήθεια μουσικών οργάνων για την Δημοτική Φιλαρμονική

Ο Δήμος Καρπενησίου κατόπιν της αρ. 141/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ψήφισης πιστώσεων, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στη Διαύγεια λαμβάνοντας ΑΔΑ «ΩΨΛΥΩΕΓ-ΙΟ2», προτίθεται να προβεί στην απευθείας ανάθεση  για   την … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το Κέντρο Κοινότητας

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης » Κέντρο Κοινότητας Δήμου Καρπενησίου». ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ … Διαβάστε περισσότερα

5 Απριλίου 2017

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για το » Κοινωνικό Παντοπωλείο»

Ο Δήμος Καρπενησίου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο ( 2) ατόμων για την υλοποίηση της πράξης » Δομή παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο … Διαβάστε περισσότερα

4 Απριλίου 2017

Αναβολή διανομής πορτοκαλιών

Η διανομή πορτοκαλιών στα πλαίσια του Προγράμματος του Ταμείου Επισιτιστικής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ) που ήταν προγραμματισμένη για αύριο Τετάρτη 5 Απριλίου έως και την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 … Διαβάστε περισσότερα

30 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Ο Δήμος Καρπενησίου προτίθεται να καταρτίσει καταλόγους ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

30 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή Σχολείου στην Τ.Κ. Ροσκάς»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΡΟΣΚΑΣ».

30 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για τη Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Καρπενησίου

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»  όπως … Διαβάστε περισσότερα

29 Μαρτίου 2017

Προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΨΙΑΝΩΝ»

Αφορά την προκήρυξη διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΚ ΨΙΑΝΩΝ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΥΔ

28 Μαρτίου 2017

Συντήρηση οδών και πεζοδρομίων Δημοτικής ενότητας Καρπενησίου

Αφορά τις εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση οδών και πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία της Δημοτικής Ενότητας Καρπενησίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΣΥ ΤΕΥΔ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

28 Μαρτίου 2017

Βελτίωση εγκαταστάσεων κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου

Αφορά οικοδομικές εργασίες που απαιτούνται για την βελτίωση εγκαταστάσεων στο κτίριο του κλειστού Κολυμβητηρίου Καρπενησίου ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΥΔ ΕΣΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

28 Μαρτίου 2017

Δημοτική συγκοινωνία για τα χωριά 2017

Μπορείτε να δείτε τις  ημερομηνίες των δρομολογίων της δημοτικής συγκοινωνίας για το έτος 2017 εδώ.

28 Μαρτίου 2017

Λειτουργία Δημοτικού Κολυμβητηρίου το Πάσχα

Σας ενημερώνουμε ότι το κολυμβητήριο του Δήμου Καρπενησίου θα είναι κλειστό από το Σάββατο 8 Απριλίου 2017 έως και την Κυριακή 23 Απριλίου 2017. Από το Δήμο

24 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος»

Ο Δήμος Καρπενησίου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την «Προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου και φρέσκου γάλακτος για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Καρπενησίου για ένα έτος».

24 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΔΕΡΜΑΤΙΟΥ, ΚΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν στις Τ.Κ. Δερματίου, Καρίτσας και Χελιδόνας της Δ.Ε. Ποταμιάς.   Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.000,00 € … Διαβάστε περισσότερα

24 Μαρτίου 2017

Η Ώρα της Γης 2017

Συμμετέχουμε στην Ώρα της Γης 2017 και συσκοτίζουμε το Δημαρχείο και την Κεντρική Πλατεία Καρπενησίου το Σάββατο 25 Μαρτίου 2017 από τις 20:30 έως τις 21:30.

23 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΧΩΡΙΟΥ»

Η παρούσα μελέτη   του έργου  αφορά  εργασίες που θα γίνουν στην Τ.Κ. Μικρού Χωριού της Δ.Ε. Ποταμιάς.  Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. … Διαβάστε περισσότερα

23 Μαρτίου 2017

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης έργου

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για επιλογή αναδόχου γαι την κατασκευή του έργου: » Εσωτερική οδοποιΐα και διευθέτηση ομβρίων στην Τ. Κ. Δομιανών». ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22 Μαρτίου 2017

7ο Τουρνουά Μπάσκετ

Τη Δευτέρα 24  Απριλίου 2017 ξεκινάει το 7ο Τουρνουά Μπάσκετ του Δήμου Καρπενησίου. Οι αγώνες θα πραγματοποιούνται στο κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης του Εθνικού Δημοτικού Σταδίου Καρπενησίου. Οι ομάδες που επιθυμούν … Διαβάστε περισσότερα

18 Μαρτίου 2017

Κλειστή η Πρόνοια

Τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 η Υπηρεσία της Πρόνοιας του Δήμου Καρπενησίου θα είναι κλειστή για υπηρεσιακούς λόγους.

15 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης

Ο Δήμαρχος Καρπενησίου καλεί τους φορείς του Δήμου Καρπενησίου να προτείνουν μέλη για τη δημοτική επιτροπή διαβούλευσης. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

9 Μαρτίου 2017

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διοργάνωση «Τουρνουά Ακαδημιών 2017»

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που δραστηριοποιούνται στο χώρο της διοργάνωσης «Τουρνουά Ακαδημιών», οι οποίοι επιθυμούν  να κάνουν χρήση των αθλητικών χώρων του Δήμου Καρπενησίου να καταθέσουν τα αιτήματά τους από 9 … Διαβάστε περισσότερα

8 Μαρτίου 2017

Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων και Αθλητικών Σωματείων

Ο Δήμος Καρπενησίου καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα αθλητικά σωματεία και πολιτιστικούς συλλόγους που επιθυμούν να λάβουν επ